Audit normy ISO 9001 potvrdil, že ITeuro klade důraz na kvalitu

lupa

Letos končila platnost původního certifikátu o shodě našich interních procesů s požadavky mezinárodní normy ISO 9001 (management kvality). K získání nového certifikátu jsme museli projít takzvaným recertifikačním auditem, který hodnotí dodržování normy z trvalého pohledu. Tímto nezávislým ověřením jsme nejenže úspěšně prošli, ale využili jsme jeho příležitost a nechali audit provést podle nejnovější verze normy z roku 2015. Ta klade větší důraz na procesní přístup, kdy se řízení kvality více provazuje se všemi činnostmi firmy.

Certifikát ISO 9001:2015Auditor společnosti LL-C (Certification) Czech Republic potvrdil, že naše společnost požadavky kladené normou naplňuje, a nenašel jakékoliv neshody. Navíc ocenil, že systém řízení kvality v ITeuro monitoruje a vyhodnocuje účinnost opatření skutečně do hloubky. Závěrem přidal několik doporučení na další zlepšení.

Zásady, kterými se v ITeuro řídíme, jsou popsány v dokumentu Politika kvality. Jak je z auditu zjevné, kvalita pro nás není prázdným slovem, ale tvoří nedílnou a přirozenou součást našich procesů a každodenní práce.