Česká zbrojovka, a.s. naplno využívá Portál dodavatele pro SyteLine

Od února 2014 probíhal ve společnosti Česká zbrojovka, a.s. pilotní provoz Portálu dodavatele, který byl úspěšně dokončen v květnu. Portál dodavatele slouží pro komunikaci s dodavateli materiálu, umožňuje například vystavovat a potvrzovat nákupní objednávky, sledovat dodavatelskou spolehlivost a další.

Implementace portálu začala loni v prosinci a probíhala jinak než jsme zvyklí u implementace ERP. Po instalaci proběhlo vyškolení standardní funkcionality, nutné úpravy (portál standardně spolupracuje se systémem SyteLine, ale v tomto případě existuje navíc propojení se systémem SAP) a spuštění zkušebního provozu s živými daty. Pilotního provozu se zúčastnili vybraní dodavatelé společnosti, během této fáze se prováděly úpravy vzhledu, customizace workflow a další. Nyní je portál v plném provozu a k jeho používání se budou přidávat další dodavatelé.

Cílem nasazení portálu bylo snížení administrativy a zrychlení potvrzování nákupních objednávek ze strany dodavatele. Česká zbrojovka tak vystavuje vytvořené nákupní objednávky na portálu, kde je dodavatelé elektronicky potvrzují. Na druhou stranu, o případných změnách v NO jsou dodavatelé automaticky informování také prostřednictvím workflow.

Dodavatelé mají k dispozici vývoj stavu zásob do budoucna a plánované nákupní objednávky jako výsledek plánování APS v SyteLine. Plán materiálu jim slouží pro přehled a plánování vlastních zásob, dodavatele prozatím nemají povoleno plánované NO sami vystavovat. Standardně je také k dispozici přehled včasnosti dodávek.

Kontaktujte nás

Opište text
captcha