Česká zbrojovka zlepšuje údržbu pomocí Plant Maintenance pro SyteLine

V loňském roce se společnost Česká zbrojovka rozhodla převést outsourcing údržby svého strojního vybavení na interní servis. Důvodem pro změnu byla jednak snaha o zlepšení plánovaných oprav vybavení, dále lepší kontrola nad náklady a propojení odstávek s plánováním a řízením výroby v SyteLine. K tomuto účelu byl vybrán modul Plant Maintenance pro SyteLine, který byl uveden do živého provozu na počátku února 2014. Výhodou modulu Plant Maintenance je plná integrace do SyteLine a jeho APS modulu, lze využít workflow a reportingový systém Workbench.

Systém údržby funguje ve dvou rovinách – plánované a neplánované údržby. Plánované odstávky vybavení jsou automaticky přeneseny do plánovacího systému APS v SyteLine a lze tak s nimi dopředu počítat v dostupných kapacitách. U incidentů jsou odstávky také přenášeny do APS, ale vzhledem k povaze ovlivňují především krátkodobý (denní) rozvrh práce. V obou případech je využíván terminálový sběr dat pro vykazování práce údržby. TSD je použito také pro nahlášení poruchy, což je rychlejší než klasický telefon a pochopitelně spolehlivost takové evidence je mnohem lepší.

Vyhodnocení údržby se provádí v modulu Workbench. Sleduje se průběžná doba od nahlášení události, do zpracování události v systému, do okamžiku zahájení práce a do okamžiku ukončení práce. Dále se vyhodnocují náklady a to střediskově, pochopitelně až na úroveň jednotlivých strojů.

Mezi okamžité přínosy patří zvýšení rychlosti a zlepšení evidence poruch a to díky jejich hlášení přes TSD. U neočekávaných incidentů jde o zlepšení informovanosti a rychlost reakce. Dlouhodobým přínosem plánované údržby by mělo být méně neočekávaných poruch, což znamená menší nabourávání rozvrhu výroby a tím i zvýšení průtoku, resp. lepší využití dostupných kapacit. Již nyní se hovoří o dalším rozvoji a využití nového modulu, například o možnosti automatického hlášení poruchy strojem prostřednictvím DNC sítě a hlášení incidentů na mobilní telefon údržbáře.

Mohlo by vás zajímat:

Kontaktujte nás

Opište text
captcha