Dokončení implementace SyteLine ve společnosti Sanborn

Zavedení komplexního informačního systému je náročný proces pro každou společnost, a nejinak tomu bylo ve společnosti Sanborn. Ta uvedla informační systém Infor SyteLine do živého provozu na přelomu května a června tohoto roku. V prvních týdnech po nájezdu zákazník potřebuje a dostává veškerou podporu pro řešení svých dotazů a požadavků.

Systém SyteLine pokrývá ve společnosti Sanborn všechny základní firemní procesy v podniku, včetně ekonomických, výrobních a logistických procesů. Součástí dodávky je také česká lokalizace účetnictví a modulu Majetek. Implementace byla náročná nejen časově, ale i obsahově, například v oblasti TPV.

Vzhledem k náročnosti implementace, zákazník dostává po nájezdu veškerou podporu implementačního týmu. K tomu poznamenal Silvestr Dvořák, vedoucí projektu ve společnosti Sanborn, „…v podstatě neexistuje ani seznam dotazů. Téměř všechny jsou řešeny vzdáleně a prakticky okamžitě. Než se objeví další, předchozí je pryč.“.

V současné době se zákazníkem řešíme uživatelské dotazy a požadavky, které nejsou nezbytné pro používání informačního systému, ale přinášejí větší uživatelský komfort a zrychlení práce se systémem. Aktuálně je velký důraz kladen na to, aby výroba nebyla řízena operativně, ale systémově na základě výstupů integrovaného modulu plánování a rozvrhování APS – což je jeden z hlavních cílů nasazení SyteLine. K využití plánování probíhají konzultace, zatím nedokonalé výstupy pomáhají s odhalováním chyb a laděním dat.

 

Mohlo by vás zajímat:

Sanborn bude využívat Infor SyteLine k zefektivnění výroby