Dotace EU na vzdělávání

Dovolujeme si Vás informovat, že se blíží vypsání třetí výzvy k dotačnímu projektu EDUCA. Hlavním cílem podpory je pomocí zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Nepromeškejte tuto jedinečnou příležitost a využijte dotace EU k vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti Vašeho podniku.

Nabízíme Vám realizaci vzdělávacího programu a pomoc při vyřízení a podání žádosti k dotačnímu projektu EDUCA po formální a obsahové stránce tak, aby vyhovovala všem požadovaným kritériím.

Cílem naší činnosti v oblasti vzdělávání není pouze předat vybrané teoretické znalosti z jednotlivých oblastí, ale naučit účastníky projektu použít získané teoretické poznatky pro svou konkrétní činnost a v praxi realizovat opatření přinášející pozitivní změnu pro podnik.

Naši konzultanti disponují nejen teoretickými poznatky, zkušenostmi z projektů, ale dovedou snadno proniknout do reality konkrétní firmy z pohledu potřeb, zájmů a problémů klienta vzhledem k tomu, že mají vlastní dlouholetou praxi a zkušenost z působení v řídících funkcích výrobních firem.

V případě, že Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje prosím Petra Šperku emailem petr.sperka@iteuro.cz nebo na telefonním čísle +420 591 162 426