Infor SyteLine 8 v živém provozu ve společnosti Bike Fun International

Na přelomu června a července byl uveden do živého provozu Infor SyteLine 8 ve společnosti Bike Fun International. Společnost BFI má se systémem Infor SyteLine zkušenosti již od verze 5 a jedná se o druhý upgrade informačního systému. Souběžně s tímto projektem probíhal také upgrade ekonomického systému Ventus firmy KVADOS a.s., který firma BFI používá pro oblast účetnictví.

Cíl projektu, uvést do živého provozu SyteLine 8, se rozpadnul na řadu dílčích cílů a z nich plynoucích očekávání. Nově se nasazoval modul Workbench, který slouží pro tvorbu přehledů (datové pohledy) a ukazatelů KPI. Společnost díky tomuto modulu nahradila některé Excelové výstupy a rovněž snadno vytváří nové. Uživatelé také nově využívají modulu Workflow a další nové funkcionality, např. kontejnery ve skladovém hospodářství, hromadné dodací listy nebo konsolidovaná fakturace. V rámci projektu byl zákazník vyškolen na používání MS Reporting Services a úpravu sestav, takže administrátor může upravovat a vytvářet vlastní sestavy. Společnost díky tomu může lépe využít systém SharePoint, který rovněž pracuje s technologií MS Reporting Services.

Samostatnou kapitolou projektu byl také nový interface na účetní systém, tak aby zohlednil nové funkcionality na obou stranách – SyteLine i Ventus. Upgrade informačního systému byl dobrou příležitostí pro archivaci starých dat. Jednak ze strany zákazníka došlo k jejich vyčištění, perfektnímu srovnání informací v systému s realitou a zároveň byla do nové verze převedena pouze nezbytná data bez archivních a nepotřebných záznamů.

Přechodem na novou verzi  využívá společnost nejnovější technologie, které jsou plně kompatibilní s novými operačními systémy. Výhodou je také jednodušší správa a možnost použití nových funkcí a modulů systému, které vhodně doplňují a podporují stávající firemní procesy. 

Viz také: Kola společnosti BIKE FUN International pojedou na SyteLine 8