Infor SyteLine se rozjíždí na Slovensku

V půlce července společnost CZ – Slovensko slavnostně otevřela závod na výrobu ručních zbraní na Slovensku. Jako informační systém si firma zvolila Infor SyteLine ve slovenské lokalizaci, dodávaného naší společností. Příprava implementace systému probíhala dle dohodnutého harmonogramu již delší dobu a spuštění informačního systému bylo naplánováno shodou okolností v týdnu slavnostního otevření závodu.

Firma CZ – Slovensko dosud nepoužívala žádný komplexní informační systém ERP. Hlavním cílem projektu tak bylo nasadit systém na základní firemní procesy. Očekávané přínosy plynou jednak z nasazení komplexního ERP, tj. sjednocení datové základny, úspory administrativy apod. Použitím integrovaného plánování a rozvrhování výroby APS se očekává lepší využití výrobních kapacit a zvýšení plynulosti dodávek. Především v oblasti plánování a výroby pomáhá s implementací Česká zbrojovka.

Generální ředitel společnosti CZ – Slovensko, Mgr. Petr Odehnal, MBA, k výběru systému: „Klíčové pro výběr systému SyteLine byly bohaté zkušenosti v České zbrojovce v oblasti plánování výroby, rychlost implementace, podpora ze strany mateřské společnosti a také dostupná slovenská lokalizace produktu.

Společnost CZ – Slovensko, s.r.o. se zaměřuje na strojírenskou výrobu, hlavním předmětem podnikání je výroba dílů pro Českou zbrojovku, se kterou je majetkově propojena. V první fázi bude závod vyrábět komponenty k zásobníkům a k útočným puškám, v budoucnu se předpokládá také montáž a servis útočných pušek BREN.