Infor SyteLine v pozici "Leader" v segmentu ERP

Společnost Nucleus Research ve své aktualizované zprávě Technology Value Matrix, Second Half 2013: ERP zařadila Infor SyteLine do kvadrantu leader mezi aplikacemi typu ERP. Nucleus Research hodnotí systémy na základě funkcionality a použitelnosti.

Infor SyteLine se do segmentu Leader dostává poprvé díky nové verzi SyteLine 9 díky lepšímu přizpůsobení uživatelského rozhraní potřebám SoHo (Small Office, Home Office) a aplikaci Ming.le s nástroji pro sociální spolupráci a analýzy.

Ocenění tří našich EPR řešení (SyteLine, LN, M3) v hodnocení Nucleus Research dokazuje dodržení našeho závazku k inovacím našich firemních aplikací a slibu dodat našim zákazníkům správné nástroje pro rychlejší rozhodování,“ říká Mark Humphlett, ředitel pro odvětvovou a produktovou strategii, ERP, Infor. „Systémy Infor ERP nabízí hlubokou funkcionalitu pro výrobní a distribuční společnosti a poskytují zákazníkům flexibilní základ pro komplexní a měnící se podmínky podnikání.“

Zpráva Technology Value Matrix, Second Half 2013: ERP ke stažení.