Infor10 ERP Business (SyteLine) je v souladu s IFRS

Společnost Infor  oznámila, že společnost BDO Audit & Assurance B.V., přední účetní, daňová, finančně poradenská a konzultační organizace, certifikovala Infor10 ERP Business (SyteLine) dle mezinárodních standardů v oblasti finančního reportingu (International Financial Reporting Standards, IFRS). Certifikace společností BDO je výsledkem rozsáhlého auditu schopnosti této aplikace vyhovět standardům IFRS na spolehlivost a zajištění obchodní kontinuity. Tato certifikace prokazuje schopnost těchto řešení umožnit podnikům v oblasti výroby, distribuce a služeb přejít na standardy IFRS a dlouhodobě je dodržovat. 

Aplikaci  Infor10 ERP Business (SyteLine) je možné konfigurovat dle zákonných požadavků na vedení výkaznictví v prostředí různých zemí, organizačních struktur a stávajících konfigurací podnikových systémů. Organizace mohou využívat tuto aplikaci v rámci podniku jako své jediné ERP řešení nebo samostatně na různých úrovních v organizaci – podle místa, země, obchodní jednotky nebo firmy. Kromě toho Infor10 ERP Business (SyteLine) umožňuje výrobním podnikům, aby dokázaly zvládnout velké množství změn, včetně expanze do nových teritorií, integrace nově získaných obchodních jednotek a zpracování nových reportovacích požadavků. Investice do této aplikace pomáhá organizacím zlepšit účinnost finančních procesů, snížit náklady a vyhovět standardům IFRS.

Infor10 ERP Business (SyteLine) navíc  pomáhá výrobním společnostem v tom, aby vyhověly požadavkům na větší transparentnost obchodních operací tím, že poskytují podrobnější prezentaci rozvahy a cash flow. Důsledky nesplnění zákonných požadavků na reporting mohou být vážné, a společnosti, které jim nevyhoví, mohou být až vyřazeny z obchodování na veřejných burzách a utrpět ztrátu tržní hodnoty.

Komentář BDO, Jur de Vries, IT manažer 

„Prošetřili jsme řadu modulů, včetně zásob, základního jmění, prodeje a nákupu a všechny splnily naše požadavky na splnění IFRS, mezinárodního účetního standardu požadovaného dnes již ve více než 120 zemích.”

O společnosti Infor
Infor je třetí největší poskytovatel podnikových aplikací a služeb, který pomáhá více než 70 000 velkým a středně velkým zákazníkům zefektivňovat jejich podnikání a řídit obchodní růst v celé řadě odvětví. Více informací naleznete na www.infor.com.  

Zdroj: Infor