Malý velký upgrade ve společnosti Variel

Ve společnosti Variel proběhl rok po nájezdu upgrade informačního systému Infor SyteLine z verze 8.02 na 8.03. Byť se jedná o malé povýšení „pouze“ v rámci verze 8, jedná se o významný posun ve funkcionalitě systému, a to jak standardní tak v rámci české lokalizace, dodávané naší společností.

Důležité je, že upgrade dle očekávání probíhá po technické stránce jednoduše, bez dlouhého přerušení provozu společnosti, včetně převodu všech zákaznických modifikací.

Od přechodu na verzi 8.03 se očekávají zlepšení a nové funkcionality v lokalizovaném účetnictví (např. zápočty, splátkové kalendáře, nové možnosti změn na dokladech po zaúčtování a další), dále pak ve výrobě (například předgenerování sériových čísel výrobků). V datových pohledech modulu Workbench je nově možnost uživatelsky přidat vypočítávané sloupce, což umožňuje dále snížit potřebu modifikovaných nebo nových sestav. Po prvním seznámení se užitečná jeví i funkcionalita kontejnerů pro vychystání materiálu pro výrobu. K dispozici je rovněž nový webový klient, který není vázán na konkrétní webový prohlížeč.