Měníme náš klíčový informační systém

Ne, nerozhodli jsme se opustit SyteLine a dát se do něčeho nového. Tato změna se týká nejdůležitějšího informačního systému naší firmy – CRM. Stávající Fronstep CRM bylo ve své době špičkové řešení (o tom jsme se přesvědčili při výběru nového systému, kdy řadu, pro nás běžných funkcí, nemají CRM systémy implementovány), nicméně produkt technicky zastaral a je nutná jeho výměna. 

Výběr probíhal v první polovině tohoto roku. Po prvním kole, kde jsme hodnotili míru plnění požadavků na nový systém jsme vybrali dvě řešení k prezentaci. Na základě prezentace jsme vybrali vítěze, kterým se stala společnost Compekon se svým řešením Bluejet CRM. Co nás přesvědčilo?

  • 90 % našich požadavků splňuje systém bez úprav, všechny moduly, které jsme požadovali existují v základu systému.
  • Systém umožňuje zákaznické customizace. Víme, že pracujeme s daty, která mají význam jen pro nás a důležité je, že systém umí jednoduše nová pole přidat a zpřístupnit.
  • Definovatelné přehledy, grafy a dashboardy, tj. nástroj pro získání informací je nedílnou součástí systému.
  • V neposlední řadě cena, resp. poměr užitné hodnoty a ceny.

Vítěz provedl analýzu a následně zpracoval studii. Studie obsahovala přehled toho jak jsou naše potřeby a požadavky splněny ať již v rámci standardu nebo zákaznickými úpravami. Výhodou je, že jsme si ujasnili co je a co není možné (ano, i také věci jsou), vyhodili jsme úpravy, které ve skutečnosti nejsou třeba nebo mají malý přínos. Jen pro zajímavost, po studii byly úpravy zredukovány na polovinu a ty co zůstaly se v 50 % týkají speciálních výstupů – sestav a přehledů, zbytek se dělí mezi zákaznický portál, importy dat a další. 

Pro realizaci jsme společně s dodavatelem vybrali druhou polovinu tohoto roku, kdy v ITeuro budeme mít za sebou klíčové projekty a tudíž se můžeme implementaci plně věnovat. Věříme, že jsme si vybrali kvalitní řešení, které bude mít přínosy nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky.