Ohlédnutí za seminářem

Dne 11. září proběhl v našich prostorách seminář Upgrade na Infor10 ERP Business (SyteLine). Ladislav Lisník, vedoucí obchodu, seznámil účastníky celodenního semináře s rozsahem a postupem upgrade. Poté Jiří Pavlík účastníky blíže seznámil s novými funkcionalitami v Infor SyteLine verze 8. Tomáš Píšek prezentoval řešení terminálového sběru dat (TSD) a WorkFlow, Lukáš Vrožina dále prezentoval řešení Advanced Plant Maintenance (APM) a modul WorkBench.

Závěrem Petr Boháč prezentoval nejnovější verzi konfigurátoru. Poslední část semináře byla věnována technických dotazům týkající se upgrade, které zodpověděl Jaroslav Bartoš, vedoucí vývoje. Velký zájem o seminář se projevil také v počtu zúčastněných, kterých se sešlo celkem 15.