Ohlédnutí za seminářem Lokalizované účetnictví v Infor SyteLine 8


Ilustrační fotoV úterý 4. prosince proběhl letos již druhý seminář na téma lokalizace účetnictví v Infor SyteLine 8. Bc. Milan Valášek a Ing. Petra Snášelová, seznámili účastníky s funkcionalitou nového lokalizovaného účetního modulu Infor SyteLine. Účastníci opět ocenili nejen možnost opravy chyb bez asistence help desku ale také výměnu zkušeností s ostatními firmami.

Výborná byla rovněž atmosféra semináře, rozproudila se diskuse, výměna informací a názorů mezi jednotlivými účastníky, kteří tak sami přispěli k nalezení potřebných řešení. Konzultanti ocenili bezprostřední zpětnou vazbu a dotazy účastníků. Ty byly nejenom zodpovězeny, ale také ihned předvedeny přímo v informačním systému.