Portál dodavatele

Každý výrobní podnik potřebuje pro výrobu materiály a komponenty, které nakupuje od řady dodavatelů. Proto, aby materiál byl k dispozici v požadovaném čase, v požadovaném množství a za akceptovatelnou cenu, je nezbytná včasná komunikace, resp. výměna a sdílení informací s dodavatelem. Toho je možné dosáhnout pomocí vhodných nástrojů, které předávaní a poskytování informací k dodavateli a zpět automaticky zajistí a umožní přenést některé činnosti z nákupčího na dodavatele. 

  • Ztrácí se komunikace s dodavatelem v e-mailových schránkách jednotlivých nákupčích?
  • Nákupčí se nemohou věnovat produktivním činnostem, neboť jsou vytížení zajišťováním běžných materiálů?
  • Dodavatel nezná aktuální stav konsignačního skladu?
  • Dodavatel nemá k dispozici výhled spotřeby materiálu?

Přečtěte si více o Portálu o dodavatele a to jak Vám může pomoci zbavit se některých bolestí. Portál dodavatele je určen pro informační systém Infor SyteLine se kterým je nativně propojen. Více informací.