Průmyslové pračky Primus poputují do světa přes Hongkong

Společnost Primus CE používá ERP informační systém Infor SyteLine v režimu více lokalit a nově bude do stávající konfigurace přidávat další lokalitu (site) pro pokrytí potřeb obchodního oddělení v Hongkongu. Cílem je, aby obchodník působící v Hongkongu mohl zadávat zakázky a konfigurovat výrobky, přičemž veškeré informace potřebné pro výrobu se automaticky přenesou do České republiky, kde probíhá výroba.

Společnost Primus CE používá v současné době dvě lokality, jednu pro obchodní zastoupení v Belgii, kde probíhá příjem a konfigurace zakázek a jednu lokalitu v České republice, kde je navíc kompletní výroba a expedice.

Pro řadu svých výrobků používá modul Configuration, který umožňuje jednoduchým způsobem obchodníkovi vybrat z množiny parametrů a specifikovat tak vlastnosti výrobku dle požadavků zákazníka. V případě konfigurace zakázky v Belgii, se přenášejí veškeré potřebné informace do České republiky, tak aby mohla proběhnout výroba. Plánovací systém APS pokrývá obě lokality, obchodník v Belgii tak má například informace o plánovaném termínu dokončení zakázky.

Nová Hongkongská lokalita má fungovat obdobně jako obchodní centrála v Belgii. Cílem tedy je využívat nástroj Configuration pro konfiguraci zakázky a informace z modulu plánování APS.