Sanborn bude využívat Infor SyteLine k zefektivnění výroby

Společnost Infor oznámila, že Sanborn a.s., přední česká strojírenská společnost, bude implementovat řešení Infor SyteLine s cílem zefektivnit své výrobní procesy. Řešení nasadí firma ITeuro, implementační partner Infor na českém trhu. Řešení by mělo být uvedeno do provozu v prvním čtvrtletí roku 2014.

Infor SyteLine pokryje veškeré standardní procesy v rámci podniku, včetně ekonomických, výrobních a logistických procesů. Zákazník od řešení Infor SyteLine očekává zprůhlednění výroby, lepší vytížení výrobních kapacit, zpřesnění termínů dodávek a efektivní řízení dokumentace – a v konečném důsledku také zvýšení spokojenosti zákazníků.

Jedním z důvodů pro nasazení nového systému bylo ukončení podpory ze strany dodavatele původního řešení. Systém navíc nedostačoval aktuální nárokům na plánování výroby, především z pohledu rozmanitosti výrobního sortimentu a plánování zdrojů a kapacit.

Sanborn vyrábí velké i malé díly ve velkých i malých sériích, výrobu na sklad i na zakázku, provozuje servisní činnost atd. Všechny vyráběné produkty potřebují podrobnou dokumentaci, která je často velmi obsáhlá. Doposud výrobce řešil tyto výzvy zpravidla operativním řízením a improvizacemi.

Naše výroba se vyznačuje značnou různorodostí, a proto jsme hledali systém schopný řídit naše výrobní procesy,“ řekl Silvestr Dvořák, vedoucí výpočetního střediska ve společnosti Sanborn. „Hlavní kritériem na nové řešení bylo, aby šlo o celopodnikový systém s integrovaným řízením výroby. Řešení Infor SyteLine jako jediné splnilo všechny naše požadavky.

V České republice je nyní mnoho malých a středně velkých strojírenských společností, které cítí zvyšující se tlaky na rychlejší a přesnější dodávky,“ řekla Monika Vitásková, Channel Manager společnosti Infor v České republice. „Společnost Sanborn se rozhodla těmto výzvám řešit nasazením osvědčeného řešení pro diskrétní výrobu Infor SyteLine s podporu zkušeného partnera ITeuro.

O společnosti Sanborn

Sanborn je česká strojírenská společnost se sídlem ve Velkém Meziříčí, která se zaměřuje na dodávky do energetického, petrochemického a dopravního odvětví po celém světě. Sanborn se zabývá především strojním obráběním a výrobou spojovacího materiálu pro náročná prostředí (vysoké teploty, tlaky, chemická prostředí), renovací kompozicových ložisek a opravami a renovacemi parních, plynových a vodních turbín a výrobou ultrafiltračních zařízení. Firma zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců a její roční obrat se pohybuje okolo 300 milionů korun.

Zdroj: Infor