Společnost Kovo Rybka si vybrala Infor SyteLine

Společnost Kovo Rybka, s.r.o. se rozhodla pro nasazení informačního systému Infor SyteLine, včetně plánování a rozvrhování do omezených kapacit, lokalizovaného účetnictví a také řízení údržby. Přestože se jedná o malou firmu, rozhodla se pro použití modulu řízení kvality, především z důvodu uspokojení vysokých nároků na řízení kvality a kontroly ze strany svých zákazníků, koneckonců firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

Nasazení SyteLine v této společnosti má několik zajímavostí, například to, že jde o malou rodinnou firmu s cca 25 zaměstnanci. Vzhledem k velikosti firmy jsme se dohodli na jiném způsobu implementace, kdy větší část nasazení si společnost Kovo Rybka provede vlastními silami. ITeuro bude dodávat služby především v oblasti školení, resp. návrhu řešení. Nasazení se v první fázi zaměří na rozjetí základu systému včetně plánování a rozvrhování výroby, ale bez nebo jen s minimem úprav. V dalších etapách se pak budou postupně přidávat moduly řízení kvality a řízení interní údržby.

Nasazení Infor SyteLine v tak malé společnosti je neobvyklé, přesto se společnost rozhodla pro SyteLine. Majitel společnosti Ladislav Rybka k tomu poznamenává: „V průběhu výběru našeho nového IS jsme, kromě absolvování standardních prezentací, rovněž testovali jednotlivé systémy v demo režimu. U většiny systémů jsme dříve nebo později narazili na problém, se kterým jsme se nechtěli smířit, většinou se to týkalo plánování výroby. Ačkoli je Infor SyteLine primárně určen pro větší firmy než je naše, věřím, že se díky jeho propracovanosti v oblasti výroby a integrovanému APS zlepšíme v efektivitě výroby a spolehlivosti dodávek.

O společnosti
Společnost Kovo Rybka, s.r.o. nabízí přesné třískové obrábění rotačních a nerotačních dílů různých typů materiálů včetně speciálních technických plastů a kovových slitin. Ve firmě je zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2009, certifikaci provedla česká pobočka renomované autoritní společnosti TÜV SÜD.