Společnost Kovolis si vybrala za svůj nový informační systém Infor SyteLine

Firma Kovolis Hedvikov a.s. se rozhodla nahradit stávající systém Infor MAX, jehož vývoj byl výrobcem SW ukončen, novým řešením. Náročný výběr informačního systému firma zahájila v loňském roce. Společnost si stanovila kritéria pro výběr nového IS a především očekávané přínosy – zvýšit využití lidských i strojních kapacit (průtok) a průběžnou dohledatelnost ve výrobě.

Zájemci o dodávku informačního systému museli doložit schopnost dosáhnout se svým řešením požadovaných přínosů, dále náročné podmínky pro informační systém dodavatele automobilového průmyslu (EDI, dohledatelnost původu materiálů, řízení kontroly a kvality) a také schopnost pokrýt různé typy výroby – od hromadné výroby odlitků a obrobků až po kusovou výrobu nástrojů. Ve finále výběru, kterého se zúčastnily další světová řešení, dokázala naše společnost ITeuro splnit požadovaná kritéria a nabídnout pro zákazníka nejvýhodnější řešení s produktem Infor SyteLine.

Společnost Kovolis Hedvikov a.s. je výrobce hliníkových odlitků lisovaných pod tlakem, které také obrábí do finální podoby. Společnost disponuje vlastním konstrukčním a vývojovým oddělením pro konstrukci forem, nástrojů a výrobků, vlastní nástrojárnou pro výrobu a údržbu lisovacích a dalších nástrojů. Mezi zákazníky společnosti patří významní světoví výrobci automobilového průmyslu (PSA Peugeot Citroën, Valeo, Honeywell, Wabco a další).

Kontaktujte nás

Opište text
captcha