V rámci expertních služeb pomáháme s procesy také v Nizozemí

Nizozemská společnost CS BV je přední světový výrobce vysokotlakých ventilů pro petrochemický a chemický průmysl. Společnost v posledních letech výrazně zvýšila obrat a rostoucí trend se očekává i v příštích letech. Z toho důvodu jsme byli požádáni provést analýzu využití stávajícího informačního systému a firemních procesů v oblasti plánování a navrhnout zlepšení, která umožní efektivně řídit rostoucí produkci v souladu s poptávkou.

Na konci května tedy proběhly aktivity jejichž výsledkem je řada doporučení. Většina se týkala především optimalizace procesů zadávání dat a kontrolních mechanismů (výstupů), tak aby firma maximálně využila stávající systém a do něj investovaných prostředků. Bez informací, které dnes v systému chybí není možné efektivně využít žádný, byť vyspělejší informační systém.

Kromě procesní analýzy proběhla v podobném duchu analýza a školení oddělení konstrukce s ohledem na využití systému Autodesk Vault, které prováděla další česká společnost CAD Studio. V tomto případě byly konzultace zaměřeny na plné využití tohoto systému jehož přínos je vnímán všemi zúčastněnými stranami. Cílem je nejen využití Vaultu jako takového, ale také automatizovaný přenos kusovníků do ERP, který je nezbytný pro efektivní zadávání dat do ERP nutných pro správné plánování.

Oba konzultační projekty proběhly ve shodném termínu včetně společných aktivit tak, aby se výstupy a doporučení sladily pro dosažení společného cíle: zpřesnit určení termínu realizace zakázky a zlepšit plánování výroby. Vzhledem k dobře vnímané spolupráci by společnost CS BV ráda využila našich služeb i v budoucnu, především pro kontrolu postupu zlepšování procesů a poradenství s dalším rozvojem.