Věděli jste, že formuláře SyteLine lze otevírat s přednastaveným filtrem?

Ve verzi Infor SyteLine 8 přibyla možnost otevřít na jedno kliknutí formulář filtrovaný podle potřeb uživatele. Pro uživatele to znamená, že není nutné zadávat filtr při otevření formuláře, ale formulář se rovnou s filtrem otevře – tak přímo zobrazí požadovaná data. 

Jak na to?

Typickým příkladem je, že nákupčí chce zobrazovat pouze své nakupované položky, takže zadání zní: otevřít formulář Položky tak, aby se ihned zobrazily mé nakupované položky. Řešení je v několika jednoduchých krocích:

  • Nastavení filtrů je dostupné pouze v anglickém prostředí SyteLine. Jako první krok je tedy nutné se přepnout do angličtiny: ZobrazitNastaveníBěhChování – jazyk zvolte angličtina (spojené státy).
  • My Folders (Mé složky) vytvořte zástupce na formulář Items (Položky) – nebo pokračujte s již existujícím zástupcem formuláře.
  • Pak pravým tlačítkem myši nad zástupcem formuláře Items (Položky) vyberte poslední volbu Properties (Vlastnosti).
  • Do pole Parameters zadejte následující text: SETVARVALUES(InitialCommand=Refresh) FILTER(Buyer like ‚sa‘ AND PMTCode=’P‘).
  • Místa ‚sa‘ dosaďte jméno nákupčího dle potřeby (uvozovky ponechte).

Pak již jen stačí stisknout tlačítko OK a následně vyzkoušet, zda se formulář skutečně otevírá s přednastaveným filtrem.

Příkazy FILTER a SETVARVALUES nejsou jediné, které lze použít. Další může být například ORDER, pomocí kterého lze nastavit třídění výsledků a další. Detailnější informace jsou k dispozici na oddělení supportu.

Tip na závěr: pomocí klávesy F2 si změňte název zástupce, tak aby vystihoval daný filtr, například na „Mé nakupované položky“.