Zvyšujeme kvalifikaci našich projektových manažerů

Dnešní doba si žádá mnohem větší důraz na rychlost a úsporu nákladů při projektech zavádění informačních systémů, tedy na efektivitu při řízení těchto projektů. Projektový manažer certifikovaný podle mezinárodně uznávaných standardů díky svým znalostem technik a zásad správného projektového řízení, významně zvyšuje kvalitu vedení projektu a tedy i kvalitu výsledného produktu.

K výbavě každého dobrého projektového manažera by měla patřit znalost alespoň některého ze světově uznávaných standardů projektového řízení.  I proto jsme rozšířili okruh našich certifikovaných projektových manažerů –  Petr Boháč, vedoucí konzultantů a projektový manažer, se úspěšně certifikoval  jako projektový manažer level C v rámci standardu IPMA.

Certifikát IMPA level C