Česká zbrojovka, a.s. naplno využívá Portál dodavatele pro SyteLine

Od února 2014 probíhal ve společnosti Česká zbrojovka, a.s. pilotní provoz Portálu dodavatele, který byl úspěšně dokončen v květnu. Portál dodavatele slouží pro komunikaci s dodavateli materiálu, umožňuje například vystavovat a potvrzovat nákupní objednávky, sledovat dodavatelskou spolehlivost a další.
Více...

Seminář: Co kdybyste dokázali dodávat vždy včas?

Pro výrobní společnost je klíčové uspokojit zákazníka, dodávat včas při dodržení kvality a rozpočtu. Při růstu objemu zakázek ovšem hrozí, že nebudete schopni svou výrobní kapacitu co nejlépe využít a zakázky správně naplánovat.
Více...

Společnost Kovolis si vybrala za svůj nový informační systém Infor SyteLine

Firma Kovolis Hedvikov a.s. se rozhodla nahradit stávající systém Infor MAX, jehož vývoj byl výrobcem SW ukončen, novým řešením. Náročný výběr informačního systému firma zahájila v loňském roce. Společnost si stanovila kritéria pro výběr nového IS a především očekávané přínosy – zvýšit využití lidských i strojních kapacit (průtok) a průběžnou dohledatelnost ve výrobě.
Více...

Přechod na SyteLine 8 ve společnosti Finidr se blíží do finále

Společnost Finidr, s.r.o, se před časem rozhodla pro generační obměnu svého stávajícího ERP SyteLine 7 používaného od roku 2001. Projekt přechodu na SyteLine 8 není jen technologický upgrade, ale také příležitost pro pročištění dat a rovněž nahrazení systému Data Collection novějším Terminálovým sběrem dat.
Více...

Česká zbrojovka zlepšuje údržbu pomocí Plant Maintenance pro SyteLine

V loňském roce se společnost Česká zbrojovka rozhodla převést outsourcing údržby svého strojního vybavení na interní servis. Důvodem pro změnu byla jednak snaha o zlepšení plánovaných oprav vybavení, dále lepší kontrola nad náklady a propojení odstávek s plánováním a řízením výroby v SyteLine.
Více...

Co pojí SyteLine a Las Vegas?

Již více než 25 let se každoročně koná uživatelská konference systému Infor SyteLine, tradičním místem konání je město hříchů Las Vegas. Letošní konference se nese v duchu SyteLine 9, součástí jsou prezentace k novinkám v modulech APS, Workbench, Portály a další.
Více...