Chystáme březnový seminář o moderních IT řešeních pro výrobní firmy

Dolní Vítkovice Pro fungování výrobních podniků jsou dnes důležitá IT řešení a jejich schopnost přizpůsobit se současné době. Náš mezinárodní partner Infor i my v ITeuro na novinkách a užitečných nástrojích proto neustále pracujeme.
Více...

SyteLine je připraven na EET

SyteLine zvládá elektronickou evidenci tržeb (EET) Společnosti, které v Česku využívají podnikový informační systém Infor SyteLine, nemusejí mít obavy ze zákonné povinnosti elektronické evidence tržeb (EET) při hotovostních úhradách. SyteLine je určen výrobním firmám, kde se úhrady zpravidla řeší převodem na účet.
Více...

PF 2017

pf2017-podpis-maly Vážení partneři a přátelé,do nového roku Vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.Za ITeuro přeje vedení společnosti a všichni zaměstnanci. 
Více...

Koch Industries investuje 2 miliardy dolarů do společnosti Infor

Infor_TMLogo_RGB_300px_72dpi_080512 Společnost Infor oznámila, že Koch Equity Development investuje do společnosti Infor více než 2 miliardy dolarů.Tato investice je potvrzením správnosti dosavadní strategie Infor, která je postavena na produktovém vývoji, inovacích a podnikavosti.
Více...

Stali jsme se partnerem Sportovní basketbalové školy Ostrava

Sportovní basketbalová škola Ostrava (SBŠ Ostrava) je dívčí basketbalový oddíl, ve kterém se od roku 1999 o mladé a talentované dívky z celé Ostravy starají kvalifikovaní trenéři s dlouholetými zkušenostmi.Protože je naše práce spíše sedavé povahy, je nám sport blízký.
Více...

Awec Aluminium Products, s.r.o. bude řídit výrobu se SyteLine

Logo AWEC Aluminium Products Společnost Awec Aluminium Products, s.r.o. zahájila implementaci informačního systém
u Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ve verzi 9, včetně Terminálového sběru dat (TSD) a nejnovější verze české lokalizace, která nahradí stávající řešení Altus Vario.Po úspěšném dokončení etapy vstupní analýzy stávajících procesů se nyní chýlí ke konci etapa odsouhlasení konceptu řešení práce v SyteLine.
Více...