Paretovo pravidlo v datových pohledech

Datové pohledy se staly nezbytnou součástí informačního systému Infor SyteLine, umožňující sestavení vlastních pohledů na data, včetně používání vypočítávaných sloupců, seskupení (sumarizace) a pokročilé filtrace. Nicméně, jedna funkce zatím chybí a to možnost analýzy pomocí Paretova pravidla.
Více...

Podmíněné formátování (podbarvení) v datovém pohledu

Datové pohledy modulu Workbench se staly běžným nástrojem typu business intelligence pro analýzu dat v Infor SyteLine, zvláště za použití vlastních uživatelských uložených filtrů (pohledů). Nicméně, není možné definovat barvu pozadí, která se automaticky aplikuje na základě zobrazených dat, tak aby se zvýraznila data která jsou opravdu důležitá.
Více...

Věděli jste, že…?

..jednotlivé návrhy na zlepšení Infor SyteLine jsou evidovány v databázi znalostí (knowledge base) a máte tak možnost se podílet se na vývoji řešení Infor SyteLine? Celý systém evidence zlepšení (CER) je veden v rámci systému podpory INFOR.
Více...