SANBORN a.s.

Společnost SANBORN a.s. je česká strojírenská společnost se sídlem ve Velkém Meziříčí, která se zaměřuje na dodávky do energetického, petrochemického a dopravního odvětví po celém světě. Zabývá se především strojním obráběním a výrobou spojovacího materiálu pro náročná prostředí (vysoké teploty, tlaky, chemická prostředí), renovací kompozicových ložisek a opravami a renovacemi parních, plynových a vodních turbín a výrobou ultrafiltračních zařízení. 
Více...

EURAC Hradec, s.r.o.

Společnost je součástí nadnárodního koncernu EURAC, předmětem výroby je odlévání brzdových kotoučů včetně jejich následného obrábění.
 • Obor:                       strojírenství
 • Typ výroby:               výroba na zakázku, výroba na sklad, dávková procesní výroba
 • Opakovatelnost:        sériová, hromadná
 • Produkty:                 ERP, WorkBench, lokalizace
V informačním systému jsou pokryty všechny procesy společnosti. 
Více...

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Společnost Krnovské opravny a strojírny s.r.o. se zabývá výrobou, modernizací a opravou kolejových vozidel a výrobou strojírenských dílů.
 • Obor:                           strojírenství
 • Typ výroby:              vývoj na zakázku, výroba na zakázku, výroba na sklad
 • Opakovatelnost:     kusová, sériová, hromadná
 • Produkty:                  ERP, APS, QCS, TSD, Ventus (Ekonomický modul), KS Program (PaM a docházka)
Výherce Infor Excellence in Action Award za rok 2012 v kategorii Operational Excellence Podívejte se na případovou studii (PDF): KOS_ITsystems_03_2012.

Více...

Ostravské opravny a strojírny, spol. s.r.o.

Společnost Ostravské opravny a strojírny, spol. s.r.o. jsou největší opravnou železničních kolejových vozidel  v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847.
 • Obor:                        strojírenství
 • Typ výroby:                vývoj na zakázku, výroba na zakázku
 • Opakovatelnost:         kusová, sériová
 • Produkty:                  ERP, APS, WorkFlow
 
Více...

ROSTRA s.r.o.

Společnost ROSTRA se zabývá výrobou nástrojů pro lisování plechových dílů, vstřikovacích forem na plasty, soustružených i strojních dílů a chirurgických nástrojů.
 • Obor:
 • Typ výroby:
 • Opakovatelnost:
 • Produkty:
strojírenství
vývoj na zakázku, výroba na zakázku
kusová, sériová
ERP, APS, EDI, Business Intelligence, TSD

Důvody pro změnu

 • Sjednocení firemních procesů, zpřehlednění a zpřesnění informací pro rozhodování a řízení
 • Potřeba okamžitého přehledu o průběhu zakázek a o dopadu změn a událostí na termín plnění.

Více...

Otavské strojírny, a.s.

Společnost Otavské strojírny navazuje na 50 letou tradici ve strojírenské výrobě, montáží a opravách.  Zabývá se výrobou velkých regálových celků, bagrových lžic, konstrukcí klimatizačních jednotek vlaků a také pálením a ohýbáním plechů.
Více...