Bod rozpojení

Bod rozpojení je místem v logistickém řetězci, které od sebe odděluje dvě části řetězce:
  • část, v níž se uskutečňuje zákaznicky neutrální (neadresná) výroba na sklad dle odhadu
  • část, v níž se výrobky dotvářejí dle konkrétních požadavků zákazníků

Více...

Vývoj na zakázku

Tvorba postupu a kusovníku je součástí průběžné doby zpracování objednávky a navyšuje průběžnou dobu celé zakázky.

Více...

Výroba na sklad

Bod rozpojení je ve skladech hotových výrobků u výrobce. Řízení výroby probíhá na základě principu výroby na sklad hotových výrobků.
Více...

Montáž na zakázku

Bod rozpojení je ve skladech montážních sestav. Řízení předmontážních etap probíhá na základě prognózy, řízení montáže pak dle zákaznických zakázek.
Více...

Výroba na zakázku

Bod rozpojení je ve skladech surovin, materiálů a polotovarů u výrobce. Nakupovaný materiál je regulován dle prognóz, řízení výroby probíhá dle zákaznických zakázek.

Více...