Martin Zárečný, Production Director, GRUND a.s.

„Vzhledem k morálnímu zastarávání stávajícího informačního systému Infor ERP SyteLine 5 a ve spojitosti s již pomalu dosluhující výpočetní technikou, na které byl tento systém provozován, se firma GRUND rozhodla na konci loňského roku provést upgrade na verzi Infor ERP SyteLine 7 spolu s instalací nové výpočetní techniky.
Více...

Jan Dirk van Kranenburg, generální ředitel, ISAN Radiátory s.r.o.

„Naše společnost ISAN Radiátory v současnosti aktivně používá manažerskou aplikaci Infor ERP SyteLine Business Intelligence. Zmíněná aplikace poskytuje různé aktivní sestavy tzv. multidimenzionální kostky, které obsahují požadované informace z operativní databáze systému Infor ERP SyteLine.
Více...

Jan Hon, ředitel logistiky, HON a.s.

„Informační systém Infor ERP SyteLine používáme ve společnosti HON a.s. již od roku 2004. Především oceňujeme otevřenost řešení. Systém Infor ERP SyteLine je možné doplnit formou uživatelských úprav tak, aby podporoval specifické procesy naší společnosti.
Více...

Lukáš Hrazdíra, vedoucí kvality a IT, ISAN Radiátory s.r.o.

„Na základě výsledků logistického auditu jsme se přesvědčili o nutnosti rozšířit „náš“ stávající IS o modul pro řízení skladu pomocí terminálů. Hlavní přínosy jsme očekávali v přehlednějším řízení skladu, přesnějším a jednodušším vychystávání zboží pro zákazníka a výraznějším usnadnění provádění inventury.
Více...

Miloš Bernard, vedoucí plánování a Václav Marek, specialista plánování, WIKOV MGI a.s.

„Efektivně vyrábět, minimalizovat skladové zásoby, zprůhlednit výrobní postupy a zajistit plnění termínů. To je cíl, který nás vedl k zavedení nového informačního systému. Cesta však nebyla snadná a právě z tohoto důvodu jsme požádali ITeuro o pomoc s nastavením procesů tak, aby chyb při implementaci bylo minimum a spokojenost byla maximální.
Více...

Martin Zárečný, vedoucí nákupu, GRUND a.s.

„Ve firmě GRUND a.s. byl IS Infor ERP SyteLine zaveden již v roce 2003, nabízí se tedy příležitost zhodnotit přínos softwaru po více než 5 letech od jeho zavedení. Pojďme se nejdříve podívat na problematiku plánování materiálů pro výrobu.
Více...