Věděli jste, že s převodními příkazy lze pracovat rychleji?

Informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) umožňuje práci ve více lokalitách. Tato vlastnost je podporována napříč systémem, včetně modulu pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby APS. Systém tak automaticky generuje návrhy na převodní příkazy, umožňuje přesun materiálu a výrobků z jedné lokality do druhé.
Více...

Věděli jste, jak zjednodušit práci technologům?

Informační systém, který je určen pro výrobní podniky, musí obsahovat nástroje pro tvorbu a úpravu kusovníku a technologického postupu. Nejinak je tomu i v Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), kde již dlouhou dobu existuje formulář Technická příprava výroby, který umožňuje vyhledávání, kopírování, vkládání a úpravu operací a materiálu.
Více...

Věděli jste, že v kusovníku lze předepsat výrobce materiálu či nástroje?

Znáte to: přestože materiál splňuje parametry, může se jeho kvalita výrobce od výrobce lišit; nástroje různých výrobců se shodnými parametry sice zaručí stejný výsledek, například při obrábění, ale již ne stejnou životnost.
Více...

Věděli jste, že si předem můžete spočítat alternativní náklady výrobků…?

Klade vám vaše ekonomické oddělení otázky typu: Jaké budou náklady výrobku, když zvýšíme režijní sazby o 10 %? Jaké budou náklady výrobku, když zámečníci dostanou přidáno 5 %? Jak se změnily náklady oproti roku 2014?
Více...

Víte, jak jednodušeji řídit kooperace v Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)?

Prakticky všechny výrobní firmy používají ve svých výrobních postupech služby třetích firem. Důvody jdou různé, od specializované technologie po nedostatek vlastních výrobních kapacit. S řízením kooperací je spojena určitá agenda a dokumentace, její pořízení ukrajuje čas vašim pracovníkům.
Více...

Věděli jste, že SyteLine umí řídit přístup k záznamu dle uživatele?

Stěžují si nákupčí, že se jim ve výpisu položek pletou i ty vyráběné? Požadují obchodníci, aby kolegové měli přístup pouze ke svým zakázkám či smlouvám? Je žádoucí, aby vedoucí provozu měl přístup na karty zaměstnanců pouze svých podřízených?
Více...