Věděli jste, jak v SyteLine najít data, když nevíte kde hledat?

Způsob vyhledání dat byl v SyteLine vždy velmi rychlý a pohodový. To se ještě vylepšilo s příchodem modulu Workbench a jeho datovými pohledy. Ty jsou uživatelsky velice přívětivé, nicméně mají jednu „vadu“ a to, že administrátor musí datový pohled vytvořit předem, včetně výběru dat a způsobu jejich filtrace.
Více...

Víte, co nového se objevilo v lokalizaci účetnictví v roce 2013?

Nová lokalizace SyteLine, která přišla s verzí 8, je u zákazníků již od roku 2011. Pochopitelně je nezbytné reagovat nejen na legislativní změny, ale také nasloucháme přáním a požadavkům našich zákazníků.
Více...

Věděli jste, že Outlook umí zobrazit obchodní data ze SyteLine?

Potřebujete kompletní informace o komunikaci se zákazníkem například o zakázce? Kdo a co s ním domlouval? Ale odkud je rychle vzít? Z Outlooku, kde mám všechny své obchodní kontakty, e-maily a úkoly?
Více...

Věděli jste, že k libovolnému záznamu lze přidat dokument řízený v SyteLine?

Přiložit dokument bylo vždy v SyteLine možné formou poznámky, resp. vložením odkazu soubor na síťovém úložišti. V SyteLine 8 přibyla možnost vkládat dokumenty přímo do databáze. To by nebylo samo o sobě nic zvláštního, kdyby proces vložení / změny dokumentu nešlo řídit pomocí workflow společně s řízením práv přístupu k dokumentu.
Více...

Víte, že od verze Workbench 8.03.10 lze barevně rozlišit řádky a navázat související formuláře?

  Modul Workbench je výborným doplňkem informačního systému SyteLine 8. Kromě ukazatelů KPI umožňuje sestavit datové pohledy, tj. výpis dat z jednoho nebo více propojených formulářů. Ve výpisu je data možno jednoduše filtrovat, přidat vypočítané sloupce, seskupovat a také si svou verzi zobrazení uložit pro opětovné použití.
Více...

Věděli jste, že v SyteLine lze plánovat s předpokládanou zmetkovostí nově konkrétně na určité operaci?

Velmi často se setkáváme s dotazem, jak počítat ve výrobě s předpokládanou zmetkovostí nebo obecně se ztrátami.  Předpokládejme tento příklad: Výrobek A je lisovaný díl vyráběný v tisícových dávkách. Ne každý díl se ovšem povede, ať již z důvodu kvality materiálu, opotřebení nástroje nebo se zničí při plánované destrukční zkoušce.
Více...