(Czech) Seminář: Nesvítí se někde zbytečně aneb ani zrno nazmar.