Paretovo pravidlo v datových pohledech

Datové pohledy se staly nezbytnou součástí informačního systému Infor SyteLine, umožňující sestavení vlastních pohledů na data, včetně používání vypočítávaných sloupců, seskupení (sumarizace) a pokročilé filtrace. Nicméně, jedna funkce zatím chybí a to možnost analýzy pomocí Paretova pravidla.
Read More

Podmíněné formátování (podbarvení) v datovém pohledu

Datové pohledy modulu Workbench se staly běžným nástrojem typu business intelligence pro analýzu dat v Infor SyteLine, zvláště za použití vlastních uživatelských uložených filtrů (pohledů). Nicméně, není možné definovat barvu pozadí, která se automaticky aplikuje na základě zobrazených dat, tak aby se zvýraznila data která jsou opravdu důležitá.
Read More

Did you know that …?

..the individual suggestions for Infor SyteLine enhancement are registered in knowledge base, giving you an opportunity to participate in Infor SyteLine development? The whole system of customer enhancement requirements (CER) is maintained in the system of INFOR support .
Read More