Paretovo pravidlo v datových pohledech

Datové pohledy se staly nezbytnou součástí informačního systému Infor SyteLine, umožňující sestavení vlastních pohledů na data, včetně používání vypočítávaných sloupců, seskupení (sumarizace) a pokročilé filtrace. Nicméně, jedna funkce zatím chybí a to možnost analýzy pomocí Paretova pravidla.

Návrh na zlepšení

Paretovo pravidlo není třeba vysvětlovat, ani jeho přínos pro analýzu dat. Proto jsem pro zákazníky Infor SyteLine podali návrh na zlepšení standardu, a to konkrétně doplnění nové funkce průběžného součtu (Running total) do datových pohledů.

Co má společného průběžný součet s Paretovým pravidlem? Funkce průběžný součet navyšuje výsledek s každým dalším řádkem o jeho hodnotu. Pokud by bylo možno udělat průběžný součet na sloupec obsahující procenta (z libovolného základu), pak je velmi jednoduché aplikovat filtr zobrazení řádků, kde průběžný součet je větší nebo rovno 80 % (řádky je předem třeba seřadit dle procent). Funkce průběžného součtu je více flexibilní, hranice toho co je a není zajímavé si můžete nastavit sami, například pro ABC analýzu položek, kde jsou skupiny dat tři.

Poznámky k podanému požadavku:

  • Průběžný součet je obecná funkce, která může být použita nejen pro výpočet Paretova pravidla.
  • Paretovo pravidlo může být vytvořeno pomocí této funkce a uloženo jako vlastní pohled.
  • Funkce by měla být implementována na úrovni vypočítávaných polí, tak aby uživatelé mohli aplikovat nad výsledky vlastní filtry.
  • Stejně jako jiné agregační funkce (součet, průměr, …) by mělo být možno použít průběžný součet na libovolné úrovni datového pohledu (seskupení, víceúrovňový datový pohled) a na libovolném číselném sloupci.

Co dělat?

Myslíte si, že je tento požadavek užitečný? Pomůže Vám s analýzou dat? Pak ho podpořte! Více přihlášených uživatelů k tomuto požadavku znamená větší šanci, že se zlepšení objeví v další servisním balíčku nebo verzi Infor SyteLine.

Jak?

Přihlaste se na stránky podpory Infor a do vyhledávacího pole vpravo nahoře zadejte text „CER 152966.

Otevře se nové okno s výsledkem hledání. Pak již jen stačí kliknout na odkaz Sign Up – tím tento požadavek podpoříte a zároveň budete informování o vývoji.

Více o požadavcích na zlepšení a o registraci na stránky podpory Infor najdete v článku Věděli jste, že, jednotlivé návrhy na zlepšení Infor SyteLine jsou evidovány v databázi znalostí …