Poslání

Smysl naší existence je pevně zachycen v našem poslání:

Pomáháme výrobním firmám dosahovat cílů lépe řízenými procesy.

  • Pomáháme – jedná se o trvalý a opakovaný proces. Náš vztah se zákazníkem připomíná často spíše manželství než uzavřený obchodně právní vztah.

“Jedna ruka netleská.” Čínské přísloví

  • výrobním firmám – našimi zákaz­níky jsou výrobní firmy. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme se společnostmi, které umí něco vyrobit. Každý náš zákazník je v něčem unikátní, jedinečný, výji­mečný a každý vytváří produkt, který má hodnotu.

„Chcete-li vybudovat velkou firmu, nejdřív vybudujte sami sebe.“ Tomáš Baťa

  • dosahovat cílů – každá rozvíjející se firma má své vize, sny a před­stavy. Společným partnerstvím a dodáním know-how směřujeme k jejich naplňování.

„Přes překážky ke hvězdám.“ Latinské přísloví

  • lépe řízenými – použitím moderních nástrojů a metod řízení, neustálým vzděláváním a předáváním zkušeností tvoříme metriky, statistiky a trendy, které umožňují lépe řídit firmu.

„Co neměříš, to neřídíš.“ Manažerská poučka

  • procesy – jsou základním stavebním prvkem každé firmy. Jejich optimalizací je možné ušetřit čas, prostředky, kapacity i energii lidí.

 „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“ Čínské přísloví