Historie společnosti

V roce 1997 se společnost Autel rozhodla rozšířit portfolio svých služeb o dodávku a implementaci ERP systémů. O rok později vedení společnosti realizovalo toto strategické rozhodnutí výběrem amerického systému společnosti Symix. Management firmy Autel věřil ve více než dvacetiletou a úspěšnou dráhu produktu SyteLine, který byl prověřen zejména ve Spojených státech několika tisíci výrobními podniky.

Díky akvizicím na americkém trhu byla úspěšná společnost Symix koupena společností Frontstep a později společností Mapics, vždy s vlajkovou lodí společnosti – systémem SyteLine. Mezi významné zlomy vývoje produktu patřil generační přechod z prostředí Progress na platformu Microsoft. Poslední akvizicí byl přechod SyteLine pod křídla společnosti Infor, která je dle obratu třetí největší firmou na světě dodávající podnikové informační systémy. Životní dráha produktu Infor SyteLine dokazuje, jak správnou volbou pro management firmy bylo světové řešení pro výrobní podniky. Přirozeným vývojem prošla i společnost Autel. Z původního oddělení firmy vznikla nejprve dceřiná společnost Autel-IT a v roce 2000 již samostatná společnost ITeuro.  

S prvními zákazníky firmy ITeuro rostly zkušenosti, odbornost a také přesvědčení, že výborný produkt není vše, co je potřeba zákaz­níkovi předat. Podobně jako dnes firma Infor vkládá ročně miliony dolarů do vývoje produktu Infor SyteLine, investuje ITeuro nemalé prostředky do svých zaměstnanců. Naši konzultanti se mohou chlubit světově uznávanými certifikáty APICS, naši vedoucí projektu jsou certifikovaní dle standardu IPMA, konzultanti pro oblast ekonomiky vlastní certifikáty svazu účetních. Také jsme získali světově uznávaný certifikát Investor in People (IIP) v úrovni Bronze. Získání certifikátu je zárukou vysoké úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že investujeme do zaměstnanců a staráme se o jejich profesionální růst. V roce 2014 jsme tento certifikát úspěšně obhájili. 

Certifikát ISO 9001:2015Vývoj a směřování naší společnosti vede k jasně vytyčenému cíli – dodat zákazníkovi profesionální služby v nejvyšší možné kvalitě. Světové a prověřené řešení přitom považujeme již za samozřejmost, stejně tak postupujeme podle světových best practices ITIL pro služby informačních technologií. Od roku 2011 jsme certifikováni podle mezinárodní normy ISO 9001 pro činnosti zavádění komplexního informačního systému Infor ERP SyteLine a poskytování poradenství v oblasti optimalizace firemních procesů za účelem zvyšování efektivnosti a ziskovosti výrobních podniků. V roce 2017 jsme byli recertifikováni podle nejnovější verze normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016).