Zaměstnanci

Svou budoucnost stavíme na lidech, které považujeme za nejdůležitější zdroj růstu produktivity a záruku kvality námi poskytovaných služeb a řešení. Naši zaměstnanci tvoří velmi efektivní kolektiv dobře sehraných a zkušených odborníků. V souladu se strategií společnosti systematicky rozvíjíme odbornou úroveň a profe­sionální vystupování zaměstnanců.

BronzeV roce 2008 jsme získali certifikát Investor in People (IIP), který je mezinárodním standardem v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Získání certifikátu Investor in People je pro společnost zárukou vysoké úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem společnosti.

V roce 2014 jsme již podruhé úspěšně absolvovali ověřovací reaudit mezinárodního standardu IIP. Podařilo se nám potvrdit hlavní myšlenku standardu IIP a to, že smyslem není standard IIP získat, ale osvojit si jeho principy a řídit se jimi. 

Irena Znachorová, vedoucí ekonomiky a personalistiky, k tomu říká: „Hlavním cílem v oblasti řízení lidských zdrojů je zajistit dlouhodobý rozvoj a trvalou prosperitu naší společnosti. Udržováním vysoké firemní kultury, cílenou motivací, profesionálním řízením a vedením k neustálému růstu se řadíme mezi atraktivní zaměstnavatele.“