Portfolio produktů

V souladu s našim posláním pomáháme výrobním firmám dosahovat cílů lépe řízenými procesy. K tomu využíváme řešení našich partnerů či naše vlastní:

 

Infor SyteLine

Komplexní informační systém pro výrobní podniky s integrovaným pokročilým plánováním a rozvrhováním výroby (APS). Řešení Infor SyteLine vyniká především podporou zakázkové výroby, řízení projektů, pokročilými nástroji pro analýzu dat, ukazatele výkonnosti a alerty, workflow

 

Pokročilé plánování a rozvrhování – APS

Modul pro plánování a řízení výroby, je nedílnou součástí systému Infor SyteLine. Jeho účelem není jen kapacitní plánování výroby, ale podpora všech firemních procesů v oblasti obchodu – slíbení / ověření termínu dodávky, nákupu – včasné zajištění materiálu, managementu – strategická rozhodnutí o navýšení kapacit (pořízení strojů, …), analýza alternativ a další…

 

Terminálový sběr dat – TSD

Je nástrojem pro zrychlení a zjednodušení práce pomocí terminálů a čteček (nejenom) čárových kódů. Umožňuje efektivně odvádět výrobu, provádět inventury, výdej materiálu, příjem, expedici a další…

 

Automatický sběr dat – ASD

Technologie automatického sběru dat například pomocí identifikace RFID tagů nebo přímým napojením technologických zařízení a strojů, jako například váhových systémů, přímo do informačního systému společnosti.

 

Konfigurace zakázky – CFG

Konfigurátor je nástroj pro konfiguraci zakázky nebo výrobku. Sofistikovaná konfigurace, kdy jsou v průběhu konfigurování zohledněny povolené, zakázané, doporučené kombinace komponent, rozměrů a dalších parametrů výrobku v návaznosti na automatickou úpravu kusovníku a technologického postupu. Konfigurátor nahrazuje potřebu tvořit velké množství variantních kusovníků.

 

Řízení servisu a údržby – FS Plus

Infor Field Service Plus je modul pro poskytování servisu na vyráběné položky (vlastní nebo cizí). V rámci modulu FS Plus je možné k servisní položce evidovat nezbytné servisní charakteristiky a další… Pochopitelně, modul je plně integrován do systému Infor SyteLine včetně podpory APS.

 

Řízení interního servisu a údržby – APM

Poskytuje interní systém k řízení preventivní údržby či neočekávaných servisních oprav. Využívá data z oblasti skladových zásob, nákupu, účetnictví, výroby a rozvrhování. Řešení je určeno pro společnosti, jejichž zařízení vyžaduje pravidelnou kontrolu, kalibraci, preventivní údržbu nebo případné servisní opravy.

 

Podpora řízení kvality – QCS

Respektuje a významně usnadňuje plnění požadavků dle normy pro řízení systému jakosti ČSN EN ISO 9001, poskytuje podklady pro vedení společnosti k přijímání systémových opatření ke zvýšení kvality, podklady pro zprávy auditorům jakosti a vytváří informační rámec pro procesy trvalého zlepšování.

 

Řízení životního cyklu produktu – PML

Produkt pro podporu vývoje produktů, správy TPV, podpory marketingu a procesů souvisejících s životním cyklem výrobků a veškerých procesů výrobní firmy, včetně těch mimo informační systém.

 

Aplikační portál WorkSpace

Infor WorkSpace je portál pro zaměstnance a management s možností jednotného přístupu k řešením INFOR.

 

Infor BI pro SyteLine

Tento nástroj pomáhá výrobním firmám analyzovat trendy na trhu, pochopit co ovlivňuje výkon Vašeho podniku a umožňuje provádět rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí. Díky vytvoření jednotné platformy pro analýzu, podporu a vytváření rozhodnutí na základě dat ve Vašem ERP, máte možnost zrychlit své rozhodovací procesy, zrychlit schopnost reakce a připravit se na nové podmínky a příležitosti ve Vašem podnikání.

Portál dodavatele

Každý výrobní podnik potřebuje pro výrobu materiály a komponenty, které nakupuje od řady dodavatelů. Proto, aby materiál byl k dispozici v požadovaném čase, v požadovaném množství a za akceptovatelnou cenu, je nezbytná včasná komunikace, resp. výměna a sdílení informací s dodavatelem. Toho je možné dosáhnout pomocí vhodných nástrojů, které předávaní a poskytování informací k dodavateli a zpět automaticky zajistí a umožní přenést některé činnosti z nákupčího na dodavatele.

BLUEJET CRM

CRM (Customer relationship management) je proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Systémy CRM umožňují řízení obchodních procesů tak, abyste je měli pod kontrolou a mohli je efektivně řídit. Konkrétně to znamená, že zjistíte na jakých zakázkách se aktuálně pracuje, v jakém jsou stavu, ale i jaký další krok bude následovat nebo co byste mohli udělat pro jejich získání. BLUEJET CRM je nástroj, který Vám pomůže tyto procesy zlepšit.

 

Docházka, Personalistika a Mzdy – PaM

Pro pokrytí personální a mzdové oblasti využíváme ve svých řešeních špičkový systém firmy RON Software RON Mzdy Profi. Jde o komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd s ohledem na jednoduchost obsluhy.

 

V rámci služeb, které nabízíme, se naše řešení může lišit dle oboru a typu výroby, pro který je určeno. Každý obor a typ výroby má svá specifika, která je nutné při řešení zohlednit.

V rámci jednotlivých oborů se specializujeme zejména na:

  • Obecná výroba
  • Strojírenství
  • Výroba velkých celků
  • Mechanické zařízení
  • Nástrojárna
  • Kovovýroba
  • Medicínské zařízení
  • Automotive (Tier 2)
  • Nábytek