Portfolio produktů

Infor SyteLine ERP

Infor SyteLine (Infor CloudSuite Industrial, Infor CSI) je komplexní podnikový informační systém (ERP) vyvinutý speciálně pro výrobní společnosti. Propracovanou funkčností, uživatelskou přívětivostí a výraznou flexibilitou pomáhá ke zlepšení výsledků podnikání a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Pokročilé plánování a rozvrhování Infor SyteLine APS

Infor SyteLine APS je řešení pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS), které vytváří reálné plány s ohledem na dostupnost materiálu a aktuální vytížení výrobních kapacit, umožňuje tak dodat produkt zákazníkovi ve slíbeném termínu. Je nedílnou součástí systému Infor SyteLine, ale lze jej nasadit i jako samostatný modul nad jiný ERP systém.

Digitální podpora výroby InduStream

InduStream je vlastním řešením ITeuro pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů výroby, údržby, kvality a dalších, WMS. Aplikaci lze propojit s libovolným ERP systémem. Obsahuje nástroje pro zrychlení a zjednodušení práce, umožňuje efektivně odvádět výrobu, provádět inventury, výdej materiálu, příjem, expedici a podobně. Součástí je také technologie automatického sběru dat například pomocí identifikace RFID tagů nebo přímým napojením technologických zařízení a strojů.

Konfigurátor Infor CPQ

Konfigurátor je nástroj pro konfiguraci zakázky nebo výrobku. Sofistikovaná konfigurace, kdy jsou v průběhu konfigurování zohledněny povolené, zakázané, doporučené kombinace komponent, rozměrů a dalších parametrů výrobku v návaznosti na automatickou úpravu kusovníku a technologického postupu. Konfigurátor nahrazuje potřebu tvořit velké množství variantních kusovníků.

Řízení servisu a údržby – Infor Field Service Plus

Infor Field Service Plus je modul pro poskytování servisu na vyráběné položky (vlastní nebo cizí). V rámci modulu FS Plus je možné k servisní položce evidovat nezbytné servisní charakteristiky a další informace. Modul je plně integrován do ERP systému Infor SyteLine včetně podpory pokročilého plánování a rozvrhování APS.

Řízení interního servisu a údržby – Infor Advanced Plant Maintenance (APM)

Infor Advanced Plant Maintenance poskytuje interní systém k řízení preventivní údržby či neočekávaných servisních oprav. Využívá data z oblasti skladových zásob, nákupu, účetnictví, výroby a rozvrhování. Řešení je určeno pro společnosti, jejichž zařízení vyžaduje pravidelnou kontrolu, kalibraci, preventivní údržbu nebo případné servisní opravy.

Podpora řízení kvality – Infor Quality Control System (QCS)

Infor Quality Control System respektuje a významně usnadňuje plnění požadavků dle normy pro řízení systému jakosti ČSN EN ISO 9001. Poskytuje podklady pro vedení společnosti k přijímání systémových opatření ke zvýšení kvality, podklady pro zprávy auditorům jakosti a vytváří informační rámec pro procesy trvalého zlepšování.

Řízení životního cyklu produktu – Infor Product Lifecycle Management (PLM)

Infor Product Lifecycle Management je nástrojem pro podporu vývoje produktů, správy TPV, podpory marketingu a procesů souvisejících s životním cyklem výrobků a veškerých procesů výrobní firmy, včetně těch mimo informační systém.

Infor Business Intelligence

Analytické nástroje Infor Business Intelligence pomáhají výrobním firmám analyzovat trendy na trhu, pochopit, co ovlivňuje výkon podniku, a provádět rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí.

Portály pro dodavatele a odběratele

Portály pro dodavatele, odběratele, ale i další subjekty jsou moderním a žádaným nástrojem komunikace. Například dodavatelský portál slouží k tomu, aby byl materiál k dispozici v požadovaném čase, v požadovaném množství a za akceptovatelnou cenu, díky včasné komunikaci, výměně a sdílení informací s dodavateli.

Docházka, personalistika a mzdy – PaM RON Mzdy Profi 

RON Mzdy Profi je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Důraz je kladen na jednoduchost obsluhy.