Pokročilé plánování a rozvrhování Infor SyteLine APS

Infor SyteLine APS – řešení pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS), které vytváří reálné plány s ohledem na dostupnost materiálu a aktuální vytížení výrobních kapacit, umožňuje tak dodat produkt zákazníkovi ve slíbeném termínu

Nástroj pokročilého plánování a rozvrhování Infor SyteLine APS umožňuje podnikům maximálně využít výrobní zdroje. Díky pokročilému plánování a rozvrhování dokáží firmy upravovat výrobu podle měnící se poptávky zákazníků a také umí dopředu ověřit a potvrdit reálný termín dodání. Funkcionalita těží z více než 20 let zkušeností a požadavků řady výrobců světové třídy a z intenzivního vývoje mezinárodní softwarové společnosti Infor. Největší výhodou APS je, že management předem dostává informace o předpokládaných překážkách pro splnění termínu dodávky. Systém tak poskytuje maximum času k řešení příčin očekávaného zpoždění. Zvažuje přitom nejen dostupnost materiálu, vytížení lidských a strojních kapacit, ale i dalších definovatelných zdrojů jako nástrojů, forem a přípravků nebo prostor, které jsou pro zakázku nutné. Všechny zdroje lze nastavit podle jejich charakteru jako omezené nebo neomezené. Nejlepší výsledky poskytuje Infor SyteLine APS při nastavení úzkých míst jako omezených.

Základní vlastnosti

 • Vyspělá technologie plánování a rozvrhování pro reálnou simulaci celého výrobního procesu podle zásad štíhlé výroby
 • Přes 20 let zkušeností předních světových výrobních podniků
 • Intenzivní rozvoj funkcí a uživatelské přívětivosti díky silnému vývojovému zázemí mezinárodní společnosti Infor
 • Ověření dodacího termínu a možnost okamžitého zaplánování zakázky v okamžiku přijetí (funkce CTP)
 • Zohlednění skladových zásob včetně pojistných zásob a již vystavených nákupních objednávek s respektováním již vystavených požadavků
 • Plánování do omezených kapacit s možností nastavení časového horizontu omezení zdroje
 • Řazení operací podle definovatelných pravidel pro jednotlivá pracoviště
 • Zpracování plánovacích alternativ (What-if?) a nástroj pro jejich porovnání
 • Zobrazení plánu a rozvrhu formou Ganttova diagramu s možností operativních změn plánu

Chcete vědět více? Stáhněte si plný produktový list (PDF).


Co Infor SyteLine APS umí

Infor SyteLine APS umí efektivně plánovat (Advanced Planning) a rozvrhovat (Scheduling) výrobní kapacity továrny – stroje a pracovníky, dostupnost forem, nástrojů a dalších zdrojů. Optimalizací průběhu zakázky a zvýšením propustnosti výroby dokáže navýšit výrobní kapacitu až o 25 %. Umožňuje okamžitě při přijetí zakázky ověřit reálnost požadovaného termínu dodání, ukázat příčiny případného zpoždění, stanovit nový reálný termín nebo dát informaci, jaké množství lze dodat k požadovanému datu. Nástroj umí zaplánovat jak zakázku nebo výrobní příkaz, tak i nabídku nebo návrh výrobního příkazu. Díky reálné simulaci celého výrobního procesu ukazuje, jaký vliv na podnik budou mít změny v rozvrhu a změny v manažerských rozhodnutích. Dává také podnikům možnost flexibilně upravovat výrobu podle měnící se poptávky nebo požadavků. Užitečnou vlastností je příprava několika variant plánu (What-if?) pro rychlé řešení neočekávaných nebo problémových situací.


Graf využití skupiny zdrojů | Graf využití zdrojů zobrazuje ve vybraném počtu intervalů (dny, týdny, měsíce) vytížení zdrojů prognózami, plánem nebo již rozvrženými příkazy. Propojeně lze zobrazit konkrétní zakázky, kterými je zdroj vytížen. Vytížení zdroje, který má nastavenu omezenou kapacitu, nepřekračuje 100 %.


Komu je řešení Infor SyteLine APS určeno

Výrobní firmy se ve svém rozvoji dostávají do fáze, kdy se doposud užívané metody plánování a řízení výroby stávají neefektivními. Neposkytují reálný plán, jeho zpracování je velmi složité a časově náročné. Často je plánování založeno na know-how jednotlivce. Firmy nedokáží zákazníkovi spolehlivě stanovit datum dodání, narůstá rozpracovanost a zásoby, ztrácí se přehled o stavu zakázky. Není jak ověřit dopady zvažovaných opatření a mít tak podklad pro správné rozhodnutí.

Infor SyteLine APS je na zvládání takových situací uzpůsobeno a plánovačům nejen šetří čas, ale přináší nové možnosti a silné nástroje. Navíc plánuje podle aktuálních dat a nezávisí na osobních zkušenostech jednotlivců. Plánovat či rozvrhovat lze každý typ výroby – od zakázkové, kusové až po hromadnou.

Proč právě Infor SyteLine APS

Infor SyteLine APS je špičkové řešení, které je od roku 1999 vyvíjeno jako součást komplexního ERP systému Infor SyteLine (Infor CloudSuite Industrial, Infor CSI) orientovaného na výrobní podniky s diskrétní výrobou. Funkčnost a přínosy tohoto plánování a rozvrhování výroby jsou ověřeny praxí mnoha firem po celém světě. Naše zkušenosti z desítek realizovaných projektů zaručují, že těchto přínosů lze dosáhnout i ve vaší společnosti. Zavedení plánování a rozvrhování výroby Infor SyteLine APS může být samostatným řešením potřeby plánování APS jako doplňku ke stávajícímu ERP, součástí implementace celého ERP Infor SyteLine, ale také prvním krokem při postupné výměně ERP systému pomocí přenosu vybraných agend do ERP Infor SyteLine, což je unikátní možnost.

Funkce Infor SyteLine APS

 • Plánování do omezených kapacit | Možnost nastavit kapacity, obvykle na úzkých místech, jako omezené a stanovit časovou hranici tohoto omezení
 • Plánování materiálu k okamžiku výroby | Avízo materiálové připravenosti k výrobě – souběžně s kapacitním plánováním probíhá materiálové plánování, a to k okamžiku potřeby daného materiálu na konkrétní operaci (JIT)
 • Plánování variant a plánování alternativ (What-if?) | Zpracování více variant plánu pro pružnou reakci na změněné podmínky a rychlé řešení příčin zpoždění, využití alternativní materiálové položky nebo zdroje
 • Rozvrhování dle pravidel | Uplatnění různých pravidel ve vybraném pořadí na jednotlivá pracoviště a výběr pořadí zakázek z fronty práce podle těchto kritérií, využití standardních nebo uživatelsky definovatelných pravidel
 • Pružný model zdrojů | Zohlednění zkušeností a kvalifikace pracovníků, zařazení jednoho zdroje do více skupin zdrojů

Přínosy produktu Infor SyteLine APS

 • Zvýšení využití kapacit
 • Zlepšení dodávek na čas
 • Včasné informování o očekávaných překážkách
 • Zkrácení průběžné doby výroby
 • Zvýšení propustnosti výroby
 • Rychlé a správné rozhodování
 • Snížení objemu nedokončené výroby
 • Snížení zásob hotových výrobků
 • Snížení objemu a optimalizace struktury zásob materiálu
 • Omezení přesčasové práce
 • Zrychlení procesu plánování
 • Zvýšení obrátkovosti zásob

Infor SyteLine APS slovem zákazníka

 • Petra Zak, obchodní referentka, Sanborn
  „Získali jsme si dobrou pověst u našich zákazníků. Vědí, že i když jim hned nepotvrdíme jejich požadovaný termín, co slíbíme, to platí. Reálnost našich termínů nám otevřela dveře k lepší komunikaci se zákazníkem.“
 • Jiří Kundrata, výrobní ředitel, Česká zbrojovka
  „APS je nástroj, který nám ‚otevřel oči‘ a denně nám pomáhá odhalovat rezervy pomocí procesních ukazatelů. Tímto je pro nás nepostradatelným nástrojem pro každodenní zlepšování.“
 • Ondřej Bezruč, náměstek generálního ředitele, Krnovské opravny a strojírny
  „Po zavedení metody plánování APS jsme výrazně zlepšili obrátkovost zásob a snížili objem prostředků, které máme v zásobách vázány. Metoda plánování APS se také významnou měrou podílela na zvýšení obratu o 20 %, kterého jsme dosáhli, aniž bychom museli nakupovat nové stroje.“

Kontaktujte nás

Opište text
captcha