Pokročilé plánování a rozvrhování APS

Výrobní podniky jsou vystaveny silným konkurenčním tlakům. Klíčovými faktory úspěchu, dnes již spíše podmínky přežití podniku, jsou také rozšíření výrobního portfolia, spolehlivost dodávek a orientace na zakázkovou výrobu. To sebou přináší zvýšené požadavky na kapacitní plánování výroby, přesné dílenské plány, včasný nákup materiálu, vše s cílem dodat odvolávku nebo zakázku včas a v požadované kvalitě. Právě na podporu plánování výroby, optimálního využití dostupných kapacit a zajištění materiálu je určen systém APS – pokročilé plánování a rozvrhování výroby.

Modul APS pro plánování výroby je plně integrovanou součástí ERP informačního systému Infor SyteLine. Systém APS propojuje všechny klíčové oblasti vašeho podniku – obchod, materiálové zabezpečení, výrobu a management. Při správně nastavených procesech je vhodný pro plánování a řízení sériové, kusové a dávkové procesní výroby.

APS pro obchod

 • Ověření reálného termínu výroby při přijetí zakázky. Obchodník nemusí hádat, složitě dotazovat výrobu, potřebné údaje o možném termínu výroby zakázky poskytne systém APS.
 • Lze plánovat či rezervovat kapacity pro prognózy (obchodní výhled) a také pro nepotvrzené, ale pravděpodobné zakázky.
 • Na základě výsledku plánování výroby má (nejen) obchodník informaci o případném ohrožení termínu zakázky dříve než se tak skutečně stane.

Případová studie Krnovské opravny a strojírny: „Dosáhli jsme zvýšení přesnosti dodávek v oblasti strojírenské výroby o 25 % a v oblasti výroby tramvají a opravárenské činnosti o 20 %.

CTP - ověření splnitelnosti termínu včetně zjištění dostupného množství k požadovanému termínu

APS pro nákup (materiálové zabezpečení)

 • Pomáhá zlepšit obrátku zásob a snížit hodnotu zásob při zachování objemu výroby – kritéria pro hodnocení nákupního oddělení.
 • Plánovací systém vytváří požadavky na nákup, tj. informaci co, kdy a v jakém množství se má nakoupit. 
 • Pro zásobovače či nákupního referenta APS poskytuje plán budoucí spotřeby materiálu.
 • Na základě změny zakázek a výrobního plánu navrhne APS změny či zrušení nákupních objednávek.
 • Přínosem je snížení pracnosti při zajištění materiálu a zlepšení ve struktuře a hodnotě zásob.

Martin Zárečný, Production manager, GRUND:  „Za vše hovoří hodnota objemu skladových zásob, která se z průměrné hodnoty 33 mil. Kč v roce 2004 snížila na současných 23 mil. Kč. Pokud zohledníme růst cen v posledních 5 letech, nebudeme daleko od tvrzení, že se skladové zásoby podařilo snížit na cca 50 % původní hodnoty, bez negativních vlivů na chod firmy.

APS pro plánování výroby

 • Systém APS vytváří výrobní plán výroby současně s ohledem na termíny zakázek, dostupné kapacity a materiál.
 • Poskytuje informace pro řízení výroby – přesný plán výroby na jednotlivých pracovištích a strojích, aneb na čem mám dělat dnes, zítra, …
 • Odpovídá na otázky typu: co když navýšíme kapacity stroje na dvojnásobek, co když přidáme další směnu, …
 • Na základě změny obchodních zakázek systém APS navrhne změny či zrušení výrobních zakázek.
 • Najde a ukáže na úzká místa výroby i v případě, že se mění dle aktuálního složení zakázek.
 • Optimalizuje plán práce na úzkých místech dle požadované výrobní strategie – minimalizace nastavovacích časů, dělení / slučování dávek, priorita pro výrobní zakázky podle zbývající časové rezervy a další.

Witold Palowski, FINIDR: „Díky plánování a rozvrhování do omezených kapacit v systému Infor SyteLine APS jsme schopni předvídat naplněnost výroby na týdny či měsíce dopředu.“ … „Kromě kapacitního plánování upřesňujeme i dílenské plány, a proto využíváme rozvrhování. Dílna tak dostává přesné pořadí výrobních operací s plánováním na hodiny.

Detailní rozpad plánování ke každé zakázce.

APS pro management

 • Zvýšení dodavatelské spolehlivosti – respektováním omezení jsou slíbeny zákazníkům reálné termíny, čímž jsou minimalizovány skluzy prodejních zakázek (dodržení slibu).
 • Zvýšení průtoku výroby  – vybalancováním výroby na základě respektování omezení dle výsledků APS výrazným způsobem zvýšíme objem výroby při využití stávajících kapacit a zkrátíme průběžnou dobu výroby.
 • Zvýšení interní dodavatelské spolehlivosti  – včasným zajištěním materiálu a včasným zahajování výroby minimalizujeme skluzy výrobních zakázek a rozvržených operací.
 • Zvýšení obrátky zásob – změnou nastavení strategie řízení zásob a aplikací principů tahu změníme stávající strukturu zásob a tím dojde i ke snížení hodnoty zásob při zachování vysokého zákaznického servisu.
 • Zlepšuje cash-flow tím, že snižuje zásoby rozpracované výroby, materiálu, polotovarů při stejném objemu zakázek a výroby.
 • Poskytuje podklad pro strategická rozhodnutí k navýšení kapacit (investice do nákupu strojů, nábor lidí, …)
Graficky znázorněné dlouhodobé kapacitní vytížení (po měsících), rozděleno na zakázky ve výrobě, potvrzené obchodní zakázky a prognózy

APS, dobře, ale…

Myslíte si, že plánování výroby pomocí APS je přínosem, ale ne zrovna pro Vás? Máte specifickou výrobu, procesy a Vám žádný plánovací systém APS nepomůže? Přečtěte si, co se běžně řeší:

Nejsme schopni naplánovat dostupné kapacity, protože nemáme včas technologické postupy. Řešení: pro APS je lepší i kvalifikovaný odhad než žádná informace. Lze také použít připravené vzorové postupy, podobné výrobky, prognózy. 

Pro nepotvrzené zakázky potřebujeme rezervovat kapacity, ale ne materiál. Pro tento účel se běžně používají připravené vzorové postupy bez materiálu, případně během několika minut technolog připraví odhad specifický pro danou zakázku.

Na svařovně rozdělujeme práci podle svářečských zkoušek lidí. Řešení: Jednotliví zaměstnanci – zdroje, jsou sloučeni do skupin, například zvlášť na svařování hliníku, černé oceli nebo obojí. Ty jsou přiřazeny k jednotlivým pracovištím / výrobním operacím a z nich si pak plánování vybírá.

Máme lidi, stroje, ale výroba na lisovně může probíhat jen s použitím určitého nástroje. APS v SyteLine pracuje s velmi pružným modelem zdrojů, kde si nastavíte s čím vším má kapacitní plánování počítat, například nástroj, forma, místo…

U nás jsou jednotlivé operace seřazeny do výrobní linky, ještě není zpracován veškerý materiál na začátku, ale na konci linky již vychází první produkty či polotovary. Řešením je, například, zadání časových překryvů jednotlivých operací, se kterými APS počítá.

Na pracovišti máme více strojů a jednu výrobní zakázku potřebujeme rozdělit mezi ně. SyteLine APS dokáže automaticky rozdělit jednu výrobní dávku na více menších, které pak přiřadí na více strojů souběžně.

Na řezárně potřebujeme setřídit výrobní příkazy tak, abychom snížili přenastavování. To je jedno ze základních pravidel rozvrhování, které řadí výrobní příkazy tak, aby nastavovací časy byly nejmenší. Pochopitelně, různá pracoviště mají různé požadavky na řazení práce, což je také zajištěno.

Plánování výroby s APS je dobré na diskrétní (kusovou) výrobu, ale my vyrábíme přízi v tunách či kilech (výroba oceli pro slévání, výroba papíru, vlákna, příze…). Pro systém APS nejsou podstatné měrné jednotky, ale to, zda vyrábíte v dávkách. Modul APS v informačním systému SyteLine používáme například pro plánování výroby přízí, odlévání.

Nenašli jste odpověď? Napadají Vás jiné požadavky? Zeptejte se, rádi Vám odpovíme – stačí vyplnit kontaktní formulář…

Kontaktujte nás

Opište text
captcha