Automatický sběr dat (ASD)

Při zavádění informačních systémů pro řízení výrobních podniků jsou kladeny čím dál větší požadavky na úsporu času při pořizování dat a odstranění chyb při ručním vkládání údajů. Pro tento účel lze použít technologie poloautomatického, nebo i plně automatického sběru dat například pomocí identifikace RFID tagů nebo přímým napojením technologických zařízení, jako například váhových systémů, přímo do informačního systému společnosti.

Automatizovaný sběr dat (ASD) ze strojů znamená:

  • Napojení stroje na Infor SyteLine
  • On-line odvádění výroby
  • Sledování stavu stroje/výroby v čase
  • Nezávislost na lidském faktoru
  • Výstupní informace v různých kontextech

 Přínosy zavedení automatického sběru dat:

  • Eliminace chyb a pracnosti – sledování on-line stavu výroby, produktivity
  • Motivace – zobrazení aktuálních dat na velkoplošné obrazovce přímo v hale
  • Zpětná vazba – denní vyhodnocování plánu z IS / skutečnosti ze stroje
  • Zvyšování produktivity a efektivity – přijímání opatření na základě vyhodnocení

Martin Zárečný, Production Director k ASD (2013)

Jako konkrétní příklad zlepšení bych uvedl plnění norem při přestavbách stroje, tzv. cívečnicích. Při spuštění ASD bylo plnění norem těchto přestaveb na úrovni 73,4%, druhý měsíc se již pohybovalo na úrovni 84,2% a třetí měsíc již na úrovni 95,2%. Rozdíl v plnění přestaveb 21,8% činí v našem případě 17,5 hodin běhu stroje měsíčně, tedy cca 2,25 směny. Zde je vidět, že už jen samotné detailní sledování měřitelných činností má za následek nezanedbatelné zvýšení výkonnosti.
 

Kontaktujte nás

Opište text
captcha