Docházka, PaM

Pro pokrytí personální a mzdové oblasti využíváme ve svých řešeních špičkový systém firmy RON Software RON Mzdy Profi. Jde o komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd s ohledem na jednoduchost obsluhy. Při jeho vývoji byly použity nejnovější technologie určené pro návrhy rozsáhlých systémů. Díky více než 10-ti leté zkušenosti v oblasti vývoje mzdových a personálních systémů se podařilo vytvořit systém, který je ve většině případů schopen měnit způsob výpočtu bez nutnosti aktualizace ze strany výrobce a to pouhou změnou nastavení.

Personalistika

Program řeší podporu personální evidence a administrativy. Podporuje plánování potřebného počtu zaměstnanců v určitém čase, jejich nábor, plánování školení a vzdělávání, sestavování organizační struktury firmy, rozmístění pracovníků v těchto strukturách, požadavky na jednotlivá pracovní místa včetně řízení kariérního postupu jednotlivých zaměstnanců.

Mzdy

Mzdová část pro svou práci využívá základních údajů z personální části. Obsahuje rovněž seznamy potřebné pro výpočet mzdy. Tyto seznamy definují např. způsob výpočtu a složení mzdy a mnoho dalších údajů potřebných pro správnou funkci mzdové části programu. Tato část také přebírá docházku, provádí vlastní výpočet mzdy, rozděluje odměny mezi kolektivy, počítá zákonné pojištění a roční vyúčtování daně, tiskne potřebné tiskopisy (mzdové sáčky, listy, příkazy k úhradě, přehledy pro OSSZ, ZP a mnoho dalších).


Stáhněte si produktový list ke personalistice a mzdám.


Docházkový systém

Docházkový systém společnosti RON Software slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Součástí docházkového a přístupového systému jsou docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety, identifikační média (bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu) a software na zpracování docházky a nastavení přístupů.

Přístupovými moduly můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky atp.

Součásti docházkového a přístupového systému

  • Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety
  • Identifikační média – bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
  • Software na zpracování docházky a nastavení přístupů

Stáhněte si produktový listdocházce.


 

Kontaktujte nás

Opište text
captcha