InduStream

InduStream – digitální sběr a distribuce dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podpora procesů výroby, údržby, kvality a dalších, WMS

InduStream je software pokrývající potřeby výrobní firmy přímo na výrobním pracovišti (dílna). Aplikace umožňuje rychlé zobrazování a zadávání dat prostřednictvím pevných nebo mobilních terminálů. Pracovníci dostávají konkrétní úkoly přímo na svá stanoviště, mají k dispozici aktuální dokumentaci v digitální podobě, nemusejí nic dohledávat a zpětně vkládají informace o provedených úkonech. InduStream také umí automaticky a bezchybně sbírat data ze strojů a lze jej propojit s dalšími informačními systémy (například ERP nebo plánovací software).

Základní vlastnosti

 • Software speciálně vyvinutý podle potřeb předních výrobních firem a v úzké spolupráci s nimi
 • Řízení výroby a práce přímo na dílně, odbourání papírové dokumentace
 • Prvky umělé inteligence – automatické přidělování práce podle historie
 • Vždy přesné informace předávané do ERP systému i přenášené z něj
 • Zobrazení reportů a výstupů přes webové rozhraní odkudkoliv
 • Automatický a bezchybný sběr dat z výrobních strojů, automatická parametrizace strojů
 • Kontinuální rozvoj funkčnosti a trvalá podpora softwaru
 • Robustní třívrstvá aplikace s širokými možnostmi propojení na další systémy
 • Jednoduchý licenční model

Chcete vědět více? Stáhněte si plný produktový list (PDF).


Co InduStream umí

InduStream je aplikace vyvinutá ve spolupráci s výrobními podniky pro komplexní řešení jejich potřeb. Kombinuje v sobě několik funkcí obvykle jednoúčelových nástrojů a umožňuje tak v provozu využívat pouze jediný software, který je propojen s primárním informačním systémem (ERP). Pokrývá například sběr dat ze strojů a dispečerské řízení (SCADA), zobrazuje plány (z plánovacího a rozvrhovacího softwaru APS či seznamu výrobních příkazů), automaticky parametrizuje výrobní zařízení nebo sleduje požadavky systému řízení kvality (hlášení neshodných kusů, řízení neshody, záznam měření).

Jednotlivým pracovníkům aplikace na pevných terminálech nebo tabletech zobrazuje konkrétní úkoly a sbírá informace o odvedené práci. K přidělené činnosti je k dispozici digitální dokumentace v aktuální podobě. Veškeré informace se přenášejí elektronicky, už nejsou potřeba papírové návody, výkresy, průvodky. InduStream obsahuje i prvky umělé inteligence, a tak lze jednotlivé činnosti zaměstnancům přidělovat automaticky podle historie předchozích výsledků plnění norem, počtu zmetkových kusů a podobně.


Napojení na stroje | InduStream je možné přímo propojit s výrobními stroji a sledovat jejich dostupnost, produktivitu, kvalitu výrobků i další ukazatele. Výstupy a reporty jsou dostupné přes webové rozhraní, které lze zpřístupnit přes intranet, ale i odkudkoliv pomocí internetu.


Komu je InduStream určen

InduStream je určen výrobním firmám, které potřebují účinně pokrýt jedním softwarem řízení pracovníků (co, kdy a kde mají pracovníci dělat), bezchybné přenášení dat z výrobních strojů a od zaměstnanců do ERP, zobrazení důležitých dokumentů a informací (výkresy, doklady, KPI, stav výroby), reportovací a analytické nástroje, to vše v souladu s požadavky managementu kvality. Aplikace je orientována na oblast diskrétní výroby, pro kterou je zároveň i neustále rozvíjena.

Proč právě InduStream

Na rozdíl od jiných softwarů pro koncept bezpapírové dílny, sběr dat ze strojů nebo řízení práce je InduStream uceleným produktem, který všechny tyto potřeby řeší. Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s předními českými výrobními firmami strojírenského zaměření a je také průběžně rozvíjena. Lze ji připojit na jakýkoliv ERP systém, případně i specifický software – umožňuje například přímé zobrazení výstupů z pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS). Do řešení jsme vložili know-how získané za téměř dvě desetiletí naší činnosti systémového integrátora a InduStream díky tomu pokrývá všechny typické i řadu atypických požadavků diskrétní výroby.

Funkce aplikace InduStream

 • Bezpapírová dílna a document management (DMS) | Zobrazení dokumentace, návodek, seřizovacích listů, reportů a dalších důležitých informací jediným kliknutím, správa oprávnění přístupu podle uživatelských rolí
 • Sběr dat ze strojů (SCADA/ASD) | Automatický sběr dat z výrobních zařízení a přenos informací do aplikace InduStream i nadřazeného primárního systému, automatická parametrizace strojů podle výrobních příkazů
 • Řízení výroby dle plánu práce (APS/MES) | Zobrazení plánu z nástroje APS, přidělování úkolů pracovníkům, odvádění výroby, zadávání informací o neshodné produkci, prostojích
 • Skladové transakce a řízení skladů (WMS) | Výdej materiálů podle plánu výrobních příkazů, naskladnění dílů a hotových výrobků, přeskladnění do výroby, mezioperační transakce, inventury, validace materiálů, inteligentní systém naskladnění a vyskladnění (WMS)
 • Tool management | Ostření, výměny a fasování nástrojů, evidence lokace nástrojů pomocí RFID, dokumentace
 • Analytické nástroje a produktivita | Produktivita výroby (OEE), produktivita týmů, jednotlivců i zařízení, analytické pohledy na produktivitu, zmetkovost nebo průběh zakázky, genealogie výrobků

Přínosy produktu InduStream

 • Zjednodušení a zefektivnění předávání informací na dílnu a z dílny
 • Zavedení bezpapírové dílny
 • Propojení plánování, výroby, řízení lidí a strojů, řízení kvality a ERP do jedné aplikace
 • Nahrazení několika specializovaných aplikací jedinou nebo integrace s nimi – MES, SCADA, ASD
 • Možnost propojení s libovolným ERP systémem
 • Rychlost, stabilita, robustnost a bezpečnost aplikace – přesné informace jsou kdykoliv dostupné na správném místě kompetentním osobám
 • Přidělování práce podle aktuálních zakázek, využití prvků umělé inteligence pro distribuci úkolů mezi jednotlivé pracovníky
 • Know-how a zkušenosti předních výrobních firem
 • Kontinuální rozvoj produktu v souladu s trendy ve výrobních odvětvích, možnost individuálního rozvoje dle specifických požadavků

Kontaktujte nás

Opište text
captcha