InduStream

InduStream – řešení pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů výroby, údržby, kvality a dalších, WMS, které je propojitelné s libovolným ERP systémem.

InduStream je software pokrývající potřeby výrobní firmy přímo na výrobním pracovišti. Aplikace umožňuje rychlé zobrazování a zadávání dat prostřednictvím pevných nebo mobilních terminálů. Pracovníci dostávají konkrétní úkoly přímo na svá stanoviště, mají k dispozici aktuální dokumentaci v digitální podobě, nemusejí nic dohledávat a zpětně vkládají informace o provedených úkonech. InduStream také umí automaticky a bezchybně sbírat data ze strojů a lze jej propojit s dalšími informačními systémy (například ERP nebo plánovací software).

Základní vlastnosti

 • Software speciálně vyvinutý podle potřeb předních výrobních firem a v úzké spolupráci s nimi
 • Řízení výroby a práce přímo na dílně, odbourání papírové dokumentace
 • Online náhled na aktuální stav výroby a strojů i přes mobilní telefon nebo tablet, využití mobilních zařízení v provozu i v terénu
 • Vždy přesné informace předávané do libovolného ERP systému i přenášené z něj
 • Přehledné reporty a výstupy přes webové rozhraní pro operativní řízení
 • Automatický a bezchybný sběr dat z výrobních strojů, automatická parametrizace strojů
 • Kontinuální rozvoj funkčnosti a trvalá podpora softwaru
 • Robustní třívrstvá aplikace s širokými možnostmi propojení na další systémy
 • Digitální podpora procesů výroby, logistiky, kvality, údržby, servisu u zákazníka a dalších

Chcete vědět více? Stáhněte si plný produktový list (PDF).


Co InduStream umí

InduStream je aplikace vyvinutá ve spolupráci s výrobními podniky pro řešení jejich potřeb komplexně, ale i po jednotlivých oblastech. Umožňuje zkombinovat funkce obvykle jednoúčelových nástrojů a v provozu využívat jediný software, který je propojen s libovolným primárním informačním systémem (ERP). Pokrývá například sběr dat ze strojů a dispečerské řízení (SCADA), zobrazuje plány (z plánovacího a rozvrhovacího softwaru APS či seznamu výrobních příkazů), automaticky parametrizuje výrobní zařízení nebo sleduje požadavky systému řízení kvality (hlášení neshodných kusů, řízení neshody, záznam měření).

Pracovníkům aplikace na pevných terminálech nebo tabletech zobrazuje konkrétní úkoly a sbírá informace o odvedené práci. K přidělené činnosti je k dispozici digitální dokumentace v aktuální podobě. Veškeré informace se přenášejí elektronicky, už nejsou potřeba papírové návody, výkresy, průvodky. InduStream podporuje i mobilní technologie, včetně nasazení v terénu například pro servisní zásahy u zákazníků. Důležité reporty a přehledy pro operativní a manažerské řízení jsou dostupné online odkudkoliv na světě.


Napojení na stroje | Pracovník na terminálu vidí aktuální informace o stavu stroje, plán práce, produktivitu, kvalitu výrobků i další ukazatele. Má přístup k aktuální dokumentaci, vydává materiál, odvádí vyrobené kusy a řeší prostoje.


Moduly řešení InduStream

 • Terminálový sběr dat
 • Bezpapírová dílna
 • Automatický sběr dat
 • WMS
 • Kvalita
 • Mezioperační umístění
 • Servis a údržba
 • Produktivita

Proč právě InduStream

Na rozdíl od jiných softwarů pro koncept bezpapírové dílny, sběr dat ze strojů nebo řízení práce je InduStream škálovatelným produktem, který ale umí tyto potřeby vyřešit všechny. Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s předními českými výrobními firmami strojírenského zaměření a je také průběžně rozvíjena. Lze ji připojit na jakýkoliv ERP systém, případně i specifický software – umožňuje například přímé zobrazení výstupů z pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS). Do řešení jsme vložili know-how získané za téměř dvě desetiletí naší činnosti systémového integrátora a InduStream díky tomu pokrývá všechny typické i řadu atypických požadavků diskrétní výroby.

Funkce aplikace InduStream

 • Bezpapírová dílna a document management (DMS) | Zobrazení dokumentace, návodek, seřizovacích listů, reportů a dalších důležitých informací jediným kliknutím, správa oprávnění přístupu podle uživatelských rolí
 • Sběr dat ze strojů (SCADA/ASD) | Automatický sběr dat z výrobních zařízení a přenos informací do aplikace InduStream i nadřazeného primárního systému, automatická parametrizace strojů podle výrobních příkazů
 • Řízení výroby dle plánu práce (APS/MES) | Zobrazení plánu z nástroje APS, přidělování úkolů pracovníkům, odvádění výroby, zadávání informací o neshodné produkci a prostojích
 • Skladové transakce a řízení skladů (WMS) | Výdej materiálů podle plánu výrobních příkazů, naskladnění dílů a hotových výrobků, přeskladnění do výroby, mezioperační transakce, inventury, validace materiálů, inteligentní systém naskladnění a vyskladnění (WMS)
 • Tool management | Ostření, výměny a fasování nástrojů, evidence lokace nástrojů pomocí RFID, dokumentace
 • Analytické nástroje a produktivita | Produktivita výroby (OEE), produktivita týmů, jednotlivců i zařízení, analytické pohledy na produktivitu, zmetkovost nebo průběh zakázky, genealogie výrobků

Přínosy produktu InduStream

 • Propojení plánování, výroby, řízení lidí a strojů, řízení kvality a ERP do jedné aplikace – zvýšení celkové produktivity
 • Veškerá dokumentace a informace k výrobě v aktuální verzi a na jednom místě – odbourání chybné výroby způsobené neaktuální dokumentací
 • Zkrácení nastavovacích časů – upozornění na dojíždějící poslední kusy zakázky
 • Přesná data o vyrobených kusech a důvodech zmetků – eliminace chybně vykázané produkce 
 • Zvýšení průtoku a zkrácení průběžné doby výroby díky evidenci mezioperačního umístění a rychlejší manipulaci s využitím mobilních zařízení a online dat
 • Snížení pracnosti a chybovosti jednoduchým odvodem z terminálů, načítáním kusů strojem a oboustrannou výměnou dat se strojem, použitím čárových a RFID kódů a dalšími funkcemi
 • Přidělování práce podle aktuálních zakázek a inteligentní distribuce úkolů mezi jednotlivé pracovníky, parametricky nastavitelná fronta práce
 • Zvýšení dostupnosti strojů – online informace o potřebě údržby, možnost vyhodnocování reakční doby údržby a nákladů

InduStream slovem zákazníka

 • Ladislav Rybka, jednatel, KOVO RYBKA
  „Pracovník ví co, kolik a jak má dělat. Vidí na obrazovce rozvrh práce pro své pracoviště, podívá se na výkres a technologický postup a odvádí přesné údaje. Nemusí na konci směny vzpomínat ani vymýšlet, co a jak dlouho dělal. Jsou to příjemné samozřejmosti.“
 • Michal Samčenko, výrobní ředitel, KOVOLIS HEDVIKOV
  „Díky InduStreamu a automatickému sběru dat vidíme každý prostoj, každou ránu – i takovou, která padne vedle. Je důležité mít reálná online data z výroby o každé výrobní ráně, o každém dobrém i nevyhovujícím kusu, o každém sebemenším prostoji na stroji.“
 • Michaela Zmítková, system manager, ISAN Radiátory
  „Před zavedením terminálového sběru dat provádělo inventuru 12 pracovníků 5 dnů v jednosměnném provozu. S využitím mobilních čteček ji zvládá 7 lidí za 8 hodin a tento čas zahrnuje i zpracování dat v ERP systému. Terminálový sběr dat je pro ISAN Radiátory nedílnou součástí výrobního procesu a skladového hospodářství.“

Kontaktujte nás

Opište text
captcha