Infor BI pro SyteLine


Objevte skryté příležitosti

Vaše ERP řešení Infor SyteLine shromažďuje, spravuje a poskytuje informace, které potřebujete k řízení vašeho podnikání efektivněji a ziskověji. Někdy je však složité získat cenná data dostatečně rychle na to, abyste podpořili důležitá rozhodnutí a získali skutečné obchodní výhody. To je důvod, proč existuje Infor BI pro SyteLine – umožnit výrobcům analyzovat trendy na trhu, pochopit, co ovlivňuje výkon podniku a provádět rychlá a informovaná rozhodnutí.

Povzbudivě jiný

S Infor SyteLine BI získáte schopnost transformovat své podnikání díky dvěma působivým vlastnostem, které výrazně odlišují toto řešení od všech ostatních – předpřipravený obsah a technická integrace. Zatímco jiné řešení nabízejí předpřipravené informační panely (dashboardy) a analytické nástroje, Infor BI pro SyteLine přidává hotové kostky a panely jako integrovanou součást řešení. Díky vytvoření jednotné platformy pro analýzu, podporu a vytváření rozhodnutí na základě dat ve Vašem ERP, máte možnost zrychlit své rozhodovací procesy, zrychlit schopnost reakce a připravit se na nové podmínky a příležitosti ve Vašem podnikání.

Architektura zaměřená na cílené obchodní výsledky

Nyní můžete rozvíjet komplexní systém business intelligence krok-za-krokem, dle vašich potřeb a finančních možností, a to díky vícevrstvé architektuře Infor Business Intelligence. Nejen že budete mít náklady pod kontrolou, budete mít také možnost postupovat při implementaci opatrně a metodicky – zdokonalovat každou fázi než se pustíte do další. S řešením Infor BI pro SyteLine rychle získáte odpovědi na otázky, které jsou pro vás důležité, a to díky předpřipraveným informačním panelům a sestavám založeným na rolích, připravených na podporu nejdůležitějších aspektů vašeho podnikání:

 • Výroba – analyzujte kritické aspekty svých výrobních činností, průtok, provozní náklady a další důležité proměnné. Sledujte výkonnost dle produktů, oddělení, nákladového střediska a projektů.
 • Finance – sledujte náklady a ziskovost dle zákazníků, lokality a časového období. Porovnejte současný výkon s minulými obdobími a kontrolujte náklady vzhledem k rozpočtu.
 • Prodej – zhodnoťte výsledky prodeje dle produktu, kanálu, zákazníka, obchodního zástupce a regionu.
 • Zásoby a nákup – zobrazte si klíčové statistiky, včetně nákladů na zásoby dle položek, kvality dodavatele, příjmy a vrácení, náklady dle druhu zásob.

Infor BI pro SyteLine

Strategická obchodní rozhodnutí také často zahrnují více oborů – překračují hranice mezi prodejem, financemi, provozem, nákupem atd. S řešením Infor BI pro SyteLine můžete dále získat sadu inovativních analytických kostek, předem připravených informačních struktur, které automaticky čerpají z data z vašeho systému Infor SyteLine pro řešení složitých, detailních otázek, které činí vaše podnikání produktivnějším:

 • Pohledávky
 • Zadání zakázek
 • Efektivita prodeje
 • Finanční příjmy
 • Materiálové hospodářství
 • Efektivita výroby
 • Zmetkovost
 • Prodejní a výrobní marže
 • Dodávky zákazníkům
 • Nákup a dodavatelé

Jakýkoliv předdefinovaný panel nebo kostku si můžete upravit tak, že vytvoříte svůj vlastní pohled na měření kritických proměnných, které jsou pro vás nejdůležitější. Společně pak tyto prvky poskytují mocný nástroj business intelligence, který můžete použít k pochopení klíčových faktorů, které ovlivňují vaše podnikání.

Dejte informacím křídla

Pochopte a identifikujte rychle problémy a výzvy vaší společnosti pomocí Infor BI pro SyteLine. Budete mít přístup k nejnovějším spolehlivým informacím, které potřebujete ke zvýšení hodnoty vašeho podniku. Budete schopni:

 • Analyzovat nákupní vzorce a lépe pochopit své zákazníky.
 • Precizně cílit marketingové a prodejní strategie.
 • Objevit tržní a produktové příležitosti.
 • Přesně identifikovat slabé stránky dodavatelského řetězce.
 • Minimalizovat zásoby a související náklady.
 • Rozeznat strategické trendy v produktovém mixu nebo struktuře nákladů.

Kromě toho, že rychle získáte správné odpovědi, bude vaše podnikání konkurenceschopnější a budete tak schopni rychleji a sebejistěji reagovat.

[sociable]

Kontaktujte nás

Opište text
captcha