Infor SyteLine (CloudSuite Industrial)

Infor SyteLine (Infor CloudSuite Industrial, Infor CSI) – podnikový informační systém (ERP) vyvinutý pro výrobní společnosti, který propracovanou funkčností, uživatelskou přívětivostí a výraznou flexibilitou pomáhá ke zlepšení výsledků podnikání a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

SyteLine je vyspělým, vysoce flexibilním ERP systémem, který výrobním firmám poskytuje nástroje potřebné pro udržení konkurenceschopnosti ve složitém a globálním prostředí. Jedná se o skutečně komplexní řešení jak co do šíře pokrytí procesů, tak sofistikovanosti funkcí. Jeho hlavní výhodou je integrovaná funkcionalita pokročilého plánování APS. S ERP SyteLine dokáží podniky jednotně spravovat a řídit svou činnost i přes neustále se měnící podmínky. Společná základna dat všech oblastí zaručuje správnost přijímaných rozhodnutí. Produkt je výsledkem více než 30 let zkušeností výrobních firem a intenzivního vývoje společnosti Infor, předního světového producenta informačních systémů. Zázemí Inforu garantuje neustálé zdokonalování řešení, jeho technologický rozvoj a stabilní postavení SyteLine na čele trhu výrobních ERP. ITeuro je českým partnerem Inforu a pro SyteLine vyvíjí tuzemskou lokalizaci, která obsahuje aktualizace systému podle platné legislativy a samozřejmě české účetnictví.

Základní vlastnosti

 • ERP systém speciálně vyvinutý pro řízení výrobních firem s diskrétní výrobou
 • Přes 30 let zkušeností z více než 5 000 světových výrobních podniků
 • Modul pokročilého plánování a rozvrhování (APS) začleněný do jádra systému
 • Intenzivní rozvoj funkcí a uživatelská přívětivost díky silnému vývojovému zázemí mezinárodní společnosti Infor
 • Jednotné řízení více provozoven a závodů, možnost konsolidace a jednotného plánování (multisite)
 • Funkce pro okamžité ověření termínu dodání požadovaného zákazníkem (CTP)
 • Správné podklady pro rozhodování (standardní reporty a ukazatele, nástroj pro uživatelskou tvorbu analýz a KPI bez nutnosti programování)
 • Nástroje pro procesní řízení (procesní diagramy, projektové řízení, řízení dokumentů, workflow)
 • Připravenost pokrýt specifické potřeby doplňkovými nástroji – servis a údržba, řízení kvality, webové portály, propojení s CAD softwarem a jiné

Chcete vědět více? Stáhněte si plný produktový list (PDF).


Co Infor SyteLine ERP umí

Využití Infor SyteLine ERP umožňuje pružnost při řízení všech firemních procesů. Komplexnost řešení překračuje běžné funkce informačních systémů pro jednotlivé oblasti (obchod, technická příprava výroby, nákup, plánování, výroba, expedice, účetnictví). SyteLine poskytuje nástroje pro projektové řízení, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dokumentů (DMS), řízení změn, řízení kvality (QMS), workflow, tvorbu reportů a ukazatelů, propojení s CAD aplikacemi. Systém je uživatelsky přizpůsobitelný specifickým nárokům.

Velkou výhodou je integrovaná funkce APS. Ta již v okamžiku přijetí objednávky umí prověřit realizovatelnost zakázky a dopředu upozorní na překážky splnění požadovaného termínu dodání (CTP). Orientuje uživatele na skutečné příčiny problémů a poskytuje čas pro jejich účinné řešení.

Zázemí mezinárodní společnosti Infor zaručuje dostupnost široké škály doplňkových aplikací a produktů pro jakékoliv další potřeby, které bude podnik při svém rozvoji mít.


Domovská stránka Řízení zásob | Domovské stránky jsou vhodným místem pro získání rychlého přehledu o významných skutečnostech a problémech k řešení. Poskytují pracovníkům orientaci, na co se soustředit. Jsou nachystány pro všechny rozhodující role ve firmě a jejich obsah lze uživatelsky upravovat.


Komu je řešení Infor SyteLine ERP určeno

Informační systém SyteLine je určen především společnostem s diskrétní výrobou. Tyto podniky potřebují racionálně řídit tok výroby, dodavatelský řetězec, optimalizovat zásoby, zaručit vysokou spolehlivost plnění požadavků zákazníků a rychle reagovat na změny. SyteLine ERP je pro ně účinným nástrojem k řízení firemních procesů a zlepšování výkonnosti.

Typy výrob, které lze řídit pomocí Infor SyteLine ERP:

 • vývoj na zakázku
 • opakovaná kusová výroba
 • konfigurace na zakázku
 • výroba na zakázku
 • výroba na sklad

Vybrané obory využívající výhody Infor SyteLine ERP:

 • slévárny a kovárny
 • automotive
 • letectví a obrana
 • výroba strojů a zařízení
 • zdravotnická technika
 • high-tech
 • nábytkářství
 • polygrafie a obaly

Proč právě Infor SyteLine ERP

Na rozdíl od jiných ERP systémů vzniká Infor SyteLine od počátku speciálně pro výrobních firmy. Přes 30 let je rozvíjen podle nejlepších zkušeností a reálných potřeb. I proto obsahuje přímo v jádře pokročilé plánování a rozvrhování výroby. Tím se nejen liší od obdobných produktů, ale především odbourává nutnost řešit funkcionalitu APS nástavbou nad ERP přes interface. Projekty realizované společností ITeuro za téměř 20 let zaručují dosažení očekávaných přínosů.

Funkce Infor SyteLine ERP

 • Pokročilé plánování a rozvrhování (APS) | Okamžité prověření dostupnosti materiálu, strojních i lidských kapacit, nástrojů, forem a dalších zdrojů pro výrobu, možnost ověřit reálnost požadovaného termínu dodání, odhalit příčiny případného zpoždění a řešit je včas, simulace scénářů, analýzy „co–když“, rozvrhování operací na jednotlivá pracoviště podle různých pravidel
 • Orientace na podstatné skutečnosti | Informace zpracované souhrnnou formou upozorňující na zásadní skutečnosti, například na domovských stránkách pro jednotlivé uživatelské role
 • KPI a datové pohledy | Desítky sestav, reportů a ukazatelů, možnost uživatelsky vytvořit bez nutnosti programování vlastní datové pohledy a ukazatele
 • Workflow | Uživatelsky nastavitelné workflow nad celým systémem pro informování o požadovaných událostech, pro proces schvalování objednávek, změn technologií a podobně, okamžitý kontextový přístup k relevantním datům
 • Flexibilita pokrytí potřeb | Funkcionality pro řízení všech firemních procesů přímo v jádře systému, mnoho rozšiřujících modulů, vývojové zázemí společnosti Infor a možnost propojení na řadu dalších produktů

Přínosy produktu Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) ERP

 • Pružnost a rychlost reakce na měnící se podmínky
 • Rychlé a správné rozhodování na základě přesných a jednotných informací
 • Konsolidace dat v jednom systému
 • Vyšší dodavatelská spolehlivost
 • Zvýšení využití kapacit
 • Zkrácení průběžné doby výroby
 • Snížení hodnoty zásob materiálu a optimalizace jejich struktury
 • Snížení objemu nedokončené výroby
 • Odstranění neproduktivních a neefektivních činností
 • Možnost konsolidace, centralizace nákupu a plánování u podniků s více pobočkami (multisite)
 • Úspora nákladů na pořízení a udržení IT nástrojů díky komplexnosti systému s možnostmi budoucího rozšiřování podle nových potřeb

 Volitelné aplikace k Infor SyteLine ERP


Podrobnější přehled základních i rozšiřujících modulů SyteLine a doplňkových aplikací najdete v samostatném přehledu (PDF).


Infor SyteLine ERP slovem zákazníka

 • Michaela Zmítková, exportní manažer, ISAN Radiátory
  „Díky všem možnostem, které nám SyteLine nabízí, jsme před konkurencí o krok napřed. Konfigurace a důmyslné plánování APS učinilo naši firmu bezkonkurenční v rychlosti dodání výrobku zákazníkovi.“
 • Witold Palowski, ředitel pro přípravu výroby a administrativu, FINIDR
  „ERP SyteLine je pro nás nástrojem, který je dnes nedílnou součástí firmy. Plní roli základů, na kterých se pak dá stavět funkční dům. Tyto pevné základy nám umožňují dům dobře udržovat a vylepšovat tak, aby splňoval neustále se měnící požadavky vycházející jak zevnitř, tak i zvenčí.“
 • Josef Češka, vedoucí úseku plánování, KOVOLIS HEDVIKOV
  „Jednou z dominant systému SyteLine je plánování APS, které je pro nás také nástrojem na zpřesnění a zprůhlednění dat. Díky němu jsme zvýšili přesnost dodávek o jednu třetinu na dnešních 90 %.“

Kontaktujte nás

Opište text
captcha