MS Dynamics CRM

CRM (Customer relationship management) je proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

Zvyšte produktivitu Vaší firmy

Využijte CRM řešení, které je:

 • Známé – software, jehož přínosy uživatelům spočívají v přirozeném, produktivním a informativním prostředí.
 • Inteligentní – nástroje pro analýzu v reálném čase a optimalizované podnikové procesy podporují kvalifi kované rozhodování a operativní efektivitu.
 • Propojené – propojuje uživatele, procesy i ekosystémy, takže fi rmy mohou maximalizovat hodnotu existujcícíh vztahů a systémů.

Podívejte se na případovou studii implementace CRM ve společnosti ISAN Radiátory nebo si stáhněte produktový list.

V čem pomůže CRM v oblasti marketingu?

 • Přehledná organizace dat o potenciálech na jednom místě
 • Data o produktech na jednom místě
 • Vytváření kampaní
 • Sledování a vyhodnocení efektivity, případně nákladů
 • Organizace akcí

V čem pomůže CRM v oblasti obchodu?

 • Evidence obchodních případů ve struktuře: příležitost, nabídka, objednávka.
 • Dokumentace, veškerá komunikace k obchodnímu případu na jednom místě, na nic se nezapomene.
 • Propojení na nabízené produkty.
 • Statistiky a hodnocení.

V čem pomůže CRM v oblasti servisu/reklamace?

 • Evidence reklamací, stížností
 • Náhrada papírové evidence- excelů
 • Servisní služby
 • Řízení kvality
 • Sledování přímých nákladů na reklamace

Kontaktujte nás

Opište text
captcha