Portál dodavatele

Každý výrobní podnik potřebuje pro výrobu materiály a komponenty, které nakupuje od řady dodavatelů. Proto, aby materiál byl k dispozici v požadovaném čase, v požadovaném množství a za akceptovatelnou cenu, je nezbytná včasná komunikace, resp. výměna a sdílení informací s dodavatelem. Toho je možné dosáhnout pomocí vhodných nástrojů, které předávaní a poskytování informací k dodavateli a zpět automaticky zajistí a umožní přenést některé činnosti z nákupčího na dodavatele. 

Proč používat portál dodavatele?

Ztrácí se komunikace s dodavatelem v e-mailových schránkách nákupčích?

Komunikace s dodavatelem probíhá především e-mailem a telefonicky. Informace nejsou uloženy v informačním systému firmy a pro ostatní uživatele jsou nedostupné. Záleží na nákupčím, které informace, přílohy apod. zadá do systému, pokud vůbec nějaké.

Zajištění běžných materiálů zabírá více času než byste chtěli?

Nákupčí vystavují a kontrolují objednávky na běžný materiál a zbývá tak méně času na cenové vyjednávání, optimalizaci zásob apod. Dodavatel nemůže automaticky zajistit materiál dle návrhu systému, a ušetřit tak čas nákupčímu, neboť nemá k dispozici potřebné informace a vhodný nástroj.

Dodavatel nezná aktuální stav konsignačního skladu?

Dodavatel nemá aktuální informace o stavu konsignačního skladu, je zcela závislý na informacích z oddělení nákupu materiálu. Nákupčí musí předávat informace o stavu skladu sám, pokud zapomene nebo není ve firmě, dodavatel je informován pozdě nebo vůbec.

Dodavatel nemá k dispozici výhled spotřeby materiálu?

Bez výhledu budoucí spotřeby, resp. stavu položky u odběratele nedrží dodavatel materiál skladem a pro dodávky vyžaduje delší dodací doby. V případě náhlého nebo většího požadavku tak nemůže zajistit materiál k ideálnímu termínu nebo v požadovaném množství.

Klíčové výhody portálu dodavatele

  • Portál je propojen s informačním systémem Infor SyteLine. Data jsou přenášena jak směrem na portál tak také zpět do informačního systému.
  • Informace jsou nákupčímu a dodavateli předávány automaticky pomocí workflow.
  • Dodavatel nebo nákupčí může vložit dokumentaci k objednávce nebo řádku, například atest, certifikaci.
  • Dodavatel má přehled o stavu svého konsignačního skladu.
  • Dodavatel má k dispozici přehled o budoucích dodávkách a spotřebě položky.
  • Dodavatel může potvrzovat plánované nákupy materiálu, bez nebo se souhlasem nákupčího.
  • Dodavatel má přehled o spolehlivosti svých dodávek.
  • Na portál lze vystavit cenovou poptávku, dodavatelé na ni mohou reagovat.

Řešení – portál dodavatele

Zpracování objednávek

Dodavatel má přehled o objednávkách, které jsou na něj vystaveny. Má k dispozici informaci o požadovaném termínu a množství, sám může zadat tzv. slíbené datum, jako potvrzení kdy bude objednávka doručena. Prohlížení a vkládání dokumentů je samozřejmostí, včetně informování pomocí workflow.

VendorPortal-přehled-PO

Potvrzování materiálového plánu

Dodavatel má přehled o požadavcích na nákup materiálu na základě výsledku plánování APS. Sám může požadavky potvrzovat, tj. sám na sebe vystavuje požadavky na nákupní objednávku nebo rovnou nákupní objednávku. Dodavatel musí respektovat pravidla, které nastavil nákupčí, například maximální množství a další.

Hodnocení dodavatele

Hodnocení dodavatele z pohledu včasnosti dodávek je v informačním systému Infor SyteLine standardem. Prostřednictvím portálu je informace o spolehlivosti dodavatele přístupná také dodavateli. Ten má tedy prostor pro sebereflexi a zlepšení, nákupčí podklad pro argumentaci a vyjednávání. 

Přehled o stavu konsignačního skladu

Dodavatel má přehled o aktuálním stavu konsignačního skladu. Pomocí workflow je informován, že stav položky klesl pod požadovanou úroveň a může tak neprodleně reagovat jejím doplněním. 

 

Nenašli jste odpověď? Napadají Vás jiné požadavky? Zeptejte se, rádi Vám odpovíme – stačí vyplnit kontaktní formulář…

Kontaktujte nás

Opište text
captcha