Podpora řízení kvality – Infor Quality Control System

Funkcionalita řešení Infor Quality Control System (dále jen QCS) respektuje a významně usnadňuje plnění požadavků dle normy pro řízení systému jakosti ČSN EN ISO 9001, poskytuje podklady pro vedení společnosti k přijímání systémových opatření ke zvýšení kvality, podklady pro zprávy auditorům jakosti a vytváří informační rámec pro procesy trvalého zlepšování.

Pro maximální využití a zjednodušení práce uživatele poskytuje QCS možnost nastavení řady parametrů, vlastností a konkrétních skutečností podle potřeb firmy.

Pro každý stav, který při kontrole kvality může nastat, uvolnění, zadržení, odmítnutí, lze využít nabízené a definovat vlastní kódy příčin, důvodů, poruch a vypořádání tak, jak je společnost zvyklá a jak jí to nejlépe umožní analýzu dat o neshodách, nalezení příčin a přijetí nápravných opatření.

V QCS jsou evidována měřidla společnosti, podle zvolených typů, je zde sledována kalibrační lhůta a historie, přehled o použití měřidla v konkrétních zkouškách a lze definovat stav měřidla.

Pro definování vlastních kontrol na konkrétní položky jsou určeny typy zkoušek, zkušební metody, typy frekvencí kontroly, stanovení úrovní závažnosti zjištěných neshod. Tyto hodnoty jsou pak pouze vybírány při tvorbě vlastních kontrolních plánů navázaných na konkrétní položky materiálu, rozpracované výroby nebo finálních produktů.

Řízení kvality dodavatelských vztahů

QCS Supplier je výkonný nástroj pro řízení dodavatelských vztahů, jejich rozvoj a upevňování. Umožňuje sledovat stav příchozího materiálu v rámci řízení kvality, pořizovat a udržovat záznamy o vstupní kontrole, jejím výsledku a způsobu vypořádání nevyhovujících produktů. Modul poskytuje nástroje pro sledování a reportování základních procesů řízení kvality – náklady na kvalitu, hodnocení dodavatelů, požadavky na přezkoumání materiálu a požadavky na nápravné opatření.

V závislosti na nastavení parametrů může práce při kontrole kvality dodávaného materiálu v informačním systému probíhat různými způsoby. Modul také obsahuje funkcionalitu reklamačního řízení s dodavatelem s různými možnostmi řešení reklamace od vrácení a náhrady odmítnutého množství až ke šrotaci a dobropisu.

Systém podporuje řízení položek sledovaných šaržemi i sériovými čísly. Umožňuje rozeslat upozornění pomocí e-mailů v definovaných případech a umožňuje sledovat a vyhodnocovat dodavatele z hlediska dodavatelské spolehlivosti a kvality dodávek.

Řízení kvality ve výrobních procesech

QCS In Process poskytuje obdobné funkce jako modul Supplier nad dodávanými materiálovými položkami, avšak nad položkami ve vlastním výrobním procesu.

I zde lze zautomatizovat proces vytvoření příjmu ke kontrole, kdy se při uvolnění výrobního příkazu provede příjem do modulu řízení kvality nedokončené výroby. Vyráběná položka tak kromě vlastního výrobního postupu má definován plán kontrol určující kontrolní operace ve výrobě a jejich parametry. Plán kontrol je tedy doplňkem a nedílnou součástí pracovního postupu. Modul zobrazuje pracovníkovi mezioperační kontroly položky ve výrobě, na kterých má v definovaném momentu výrobního procesu provést kontrolu a zaznamenat její výsledky.

Modul poskytuje nástroj pro sledování neshodných polotovarů, tzn. těch, které nevyhovují zadaným parametrům a musí být opraveny nebo prohlášeny za zmetky. Dále také poskytuje nástroje pro sledování a vykazování nákladů na kvalitu, požadavků na přezkoumání materiálu a požadavků na nápravnou akci včetně detailů jako výsledky zkoušek, vady a jejich příčiny.

Řízení kvality vůči zákazníkům

QCS Customer pomáhá zajistit, aby produkt prošel všemi kontrolami specifických požadavků a byl v případě potřeby vystaven certifikát shody před expedicí zákazníkovi. Systém udržuje vazbu certifikátu na původ položky i na záznamy o provedených zkouškách. Pokud je pro danou položku zadán požadavek na certifikát, nelze ji vyexpedovat bez vystavení certifikátu a tedy bez záznamu o provedených zkouškách.

Druhou oblastí, kde tento modul výrazně pomáhá je proces řízení zákaznických reklamací.

Tak jako v předešlých dvou oblastech umožňuje i tento modul obdobné funkce, pomáhá evidovat reklamace a proces jejich vyřízení. Lze identifikovat kategorie vad, stanovit požadavky na přezkoumání a nápravná opatření, evidovat záznamy o opětovných zkouškách a evidovat náklady na kvalitu.

Modul poskytuje řadu dat a sestav na pomoc řízení vztahů se zákazníky a měření jejich spokojenosti.

Kontaktujte nás

Opište text
captcha