BIKE FUN International s.r.o., Kopřivnice

Společnost BIKE FUN International s.r.o. je výrobcem špičkových jízdních kol několika značek, která vyváží do mnoha zemí Evropy.

Ve společnosti BIKE FUN International jsme realizovali projekt na zlepšení v oblasti plánování a řízení nákupu materiálu a změnu procesů.

 Dosažené přínosy:

  • Snížení pracnosti a operativy při zpracování dat
  • Zlepšování výkonnosti klíčových procesů – nákup, logistika
  • Zvýšení dodavatelské spolehlivosti materiálu
  • Snížení počtu změn
  • Zvýšení produktivity práce odstraněním plýtvání v nevýrobních procesech
  • Včasná reakce na problémy využitím plánování pomocí APS