DAHER KARBOX s.r.o., Hořice

Výrobní program společnosti DAHER KARBOX, která je součástí francouzské skupiny DAHER, tvoří výroba certifikovaných kontejnerů ISO 1C s integrací různých typů zástaveb (kuchyně, prádelny, kanceláře, ubytovny), výroba sendvičových panelů, skříňových nástaveb na užitkové automobily všech značek. Společnost dále vyrábí výfukové potrubí pro autobusy KAROSA. Objemově nejvýznamnější je výroba pro obranný průmysl, přičemž hlavním odběratelem a uživatelem jejich výrobků jsou armády členských států NATO a podniky řízené Ministerstvy obrany. V průběhu roku 2009 významně posílila svou pozici v dodávkách do západní Evropy.

  • Obor:                       strojírenství
  • Typ výroby:               výroba na zakázku
  • Opakovatelnost:        kusová
  • ERP systém zák.:    Helios Orange

Vlastníci firmy DAHER KARBOX se rozhodli podniknout kroky vedoucí ke snížení nákladů, zvýšení ziskovosti a zvýšení dodavatelské spolehlivosti firmy, a to, pokud možno, za cenu minimálních investic.

Nejdříve jsme proto provedli úvodní analýzu, abychom co nejdříve nalezli oblasti s největším potenciálem zlepšení a největším dopadem na celkovou výkonnost firmy. Mezi tyto oblasti patřilo plánování a řízení výroby, podpora výroby ze strany obslužných pracovišť, řízení projektů přes celou firmu a úroveň využití stávajícího informačního systému. Následně byl vytvořen soubor návrhů na zlepšení procesů. Díky realizaci navržených opatření se např. podařilo eliminovat činnosti bez přidané hodnoty, což přispělo ke zvýšení produktivity.