HYDRAULICS s.r.o., Sehradice

Nosným výrobním programem firmy HYDRAULICS s.r.o. je výroba a servis přímočarých hydromotorů – hydraulických válců. Kromě výroby tzv. katalogových výrobků, je důležitou, a dnes již tradiční, nabídkou společnosti tzv. výroba „podle vzoru“. Při neexistenci výrobní dokumentace, popř. u náhrady technicky zastaralého provedení hydraulického válce je jediným řešením zkreslení a návrh výrobku podle starého, jakkoliv zničeného hydromotoru.

  • Obor:                       strojírenství
  • Typ výroby:               výroba na zakázku, výroba na sklad
  • Opakovatelnost:        kusová, malosériová
  • ERP systém zák.:    QI

Mezi hlavní cíle projektu patří snížení nákladů a zvýšení ziskovosti společnosti, zvýšení dodavatelské spolehlivosti, lepší využití potenciálu trhu a nastartování systému trvalého zlepšování.

V první fázi byly popsány jednotlivé procesy, vazby mezi nimi, způsoby měření kvality vstupů a výstupů a byly analyzovány problémy související s aktuálním stavem procesů. V další fázi byla nadefinována nová mapa procesů, k jednotlivým procesům byli přiřazeni jejich majitelé, byly popsány činnosti a zodpovědnosti. Dále byly vybrány vhodné ukazatele výkonnosti procesů a provázány s motivačním systémem a strategií společnosti. Byly navrženy i potřebné úpravy organizační struktury.  Realizaci navržených opatření pak prováděla společnost HYDRAULICS ve své vlastní režii.