ISAN Radiátory s.r.o., Blansko

Společnost ISAN Radiároty, s.r.o. je největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice, 90 % své produkce exportuje do zahraničí, především do zemí Evropské Unie.

Ve společnosti ISAN Radiátory jsme realizovali projekt na zlepšení v oblasti plánování, projekt na řízení zásob, nastavení ukazatelů a jejich zapracování do motivačního systému, projekt na zlepšování v oblasti řízení výroby.

Dosažené přínosy:

 • Zvýšení dodavatelské spolehlivosti včetně interní na 95%
 • Změna obrátky a struktury zásob a snížení zásob o 30 %
 • Respektování omezení – spolehlivé výsledky ze systému
 • Vyvážení kapacit výroby – nepřetěžování výroby
 • Rychlá reakce na změny – kvalitní zpětná vazba, informovanost s maximálním využitím IS
 • Zavedení systému trvalého zlepšování – projekty na zlepšení, týmová práce, workshopy (zásoby, průběžná doba)
 • Rychlá identifikace nestandardních stavů a jejich včasné řešení – denní řešení PLN a výjimek
 • Řízení výroby dle jasných pravidel
 • Změna myšlení – zacílení se na výsledek celku
 • Zkracování průběžné doby výroby
 • Zlepšování klíčových ukazatelů firmy
 • Kvalitní informace k řízení firmy (BI)