ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., Zlín

Společnost ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. sídlící ve Zlíně je největším výrobcem fréz z rychlořezných ocelí (HSS) v České republice. Firma je rozdělena na dvě divize: Frézy a Vakuová kalírna. Výroba fréz nabízí nástroje dle norem DIN a ČSN, ale také speciální frézy dle požadavků zákazníka.

  • Obor:                            strojírenství, výroba nástrojů
  • Typ výroby:                    výroba na skladvýroba na zakázku
  • Opakovatelnost:             kusová, sériová
  • ERP systém zákazníka: MS Navision

Předmětem projektu bylo zásadně zefektivnit, zrychlit, zpřehlednit a zkvalitnit hlavní výrobní činnosti, zvýšit výkonnost firmy a využít vnitřní rezervy. Hlavním důvodem realizace projektu byla nutnost vybudování efektivní, procesně řízené organizace, která bude mít schopnost rychlé reakce na externí i interní změny hospodářského prostředí a dosáhne podstatného zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu.

Ve společnosti ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. jsme realizovali úvodní analýzu potenciálu zlepšení a detailní analýzu hodnototvorných procesů společnosti. Byl vytvořen soubor návrhů na zlepšení procesů spolu se systémem ukazatelů efektivity a vývoje jednotlivých procesů. S využitím podnikového informačního systému zákazníka byly vydefinovány a vytvořeny výstupní sestavy pro tvorbu navržených ukazatelů a zaveden systém jejich sledování a vyhodnocování. Současně byly rozpracovány a navrženy kroky k realizaci návrhů na zlepšení.